ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวเศรษฐินี ประทุมมา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั
 

 

ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานผลการนิเทศการใช้คู่มือการฝึกอบรมครู เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับครูที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ก
 


 


ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานผลการนิเทศการใช้คู่มือการฝึกอบรมครู เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับครูที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๐ ของ นางสาวเศรษฐินี  ประทุมมา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 

 
 


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2022-09-21 เปิดอ่าน: 11 ครั้ง โดย: | กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ IP:: 1.10.141.162 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวนันทิดา เฟื่องไกรศรี ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ [โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ | ] [อ่าน 7 ครั้ง]
ผลงานทางวิชาการ ของ นายกรุงศรี ศิริปะกะ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ [โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ | ] [อ่าน 5 ครั้ง]
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวชูขวัญ อินทรชัย ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ [โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ | ] [อ่าน 13 ครั้ง]
ผลงานทางวิชาการ ของ นายเจษฎาภรณ์ แสงสุวรรณ์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร [โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ | ] [อ่าน 11 ครั้ง]
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวเศรษฐินี ประทุมมา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั [โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ | ] [อ่าน 11 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th