ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 

 

โรงเรียนบ้านร่องแช่ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง(Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 


 


ด้วย ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู  โดยกำหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู เสนอข้อตกลงในการพัฒนางานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อแสดงเจตจำนงว่าภายในรอบปีงบประมาณ  (ทุกวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป) จะพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรให้สูงขึ้น โดยสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของตำแหน่งและวิทยฐานะที่ดำรงอยู่ และสอดคล้องกับเป้าหมายและบริบทสถานศึกษา นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาได้เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ทางโรงเรียนบ้านร่องแช่ จึงได้ดำเนินการจัดการประเมินการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขึ้นในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีคณะกรรมการนำโดยนายสุทิน เทียมสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องแช่ นายครรชิต มาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้และครูสมบูรณ์ แก้วมาตย์ ครูผู้ทรงคุณวุฒิ

 
 


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2022-09-20 เปิดอ่าน: 18 ครั้ง โดย: |บ้านร่องแช่ IP:: 182.53.235.80 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2565 [โดย: บ้านร่องแช่ | ] [อ่าน 11 ครั้ง]
คณะกรรมการฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านทุ่งคำ [โดย: บ้านทุ่งคำ | ] [อ่าน 7 ครั้ง]
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน ร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านทุ่งคำ [โดย: บ้านทุ่งคำ | ] [อ่าน 9 ครั้ง]
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี มอบหนังสือให้นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคำ [โดย: บ้านทุ่งคำ | ] [อ่าน 15 ครั้ง]
ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [โดย: บ้านร่องแช่ | ] [อ่าน 18 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th