ผลงานทางวิชาการ ของ นายสุริยา สมฤทธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ สังกัดสำนักงานเขตพื้น
 

 

ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานสู่ทักษะชีวิตโรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
 


 


ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานสู่ทักษะชีวิตโรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ของ นายสุริยา  สมฤทธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ 

 
 


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2022-09-16 เปิดอ่าน: 15 ครั้ง โดย: | กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ IP:: 1.10.141.162 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวนันทิดา เฟื่องไกรศรี ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ [โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ | ] [อ่าน 7 ครั้ง]
ผลงานทางวิชาการ ของ นายกรุงศรี ศิริปะกะ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ [โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ | ] [อ่าน 5 ครั้ง]
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวชูขวัญ อินทรชัย ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ [โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ | ] [อ่าน 14 ครั้ง]
ผลงานทางวิชาการ ของ นายเจษฎาภรณ์ แสงสุวรรณ์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร [โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ | ] [อ่าน 12 ครั้ง]
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวเศรษฐินี ประทุมมา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั [โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ | ] [อ่าน 12 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th