เข้ารับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice ผู้บริหาร
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี วันที่ 8 กันยายน 2565 ฉบับที่ 38 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เข้ารับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice ผู้บริหาร "กิจกรรมสร้างสรรค์คน
 


 


ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี วันที่ 8 กันยายน 2565
ฉบับที่ 38 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
        วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ นางกอบกุล ตระกูลสันติไมตรี เข้ารับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice ผู้บริหาร "กิจกรรมสร้างสรรค์คนดี สู่โรงเรียนสุจริต"โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  AUfXpKH3HhwRznxTSrWvMJTaAXhT7W3s5i1fgxC5vaES เขต ๔
 
 


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2022-09-15 เปิดอ่าน: 35 ครั้ง โดย: |บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี IP:: 118.172.107.252 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2565 [โดย: บ้านร่องแช่ | ] [อ่าน 11 ครั้ง]
คณะกรรมการฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านทุ่งคำ [โดย: บ้านทุ่งคำ | ] [อ่าน 7 ครั้ง]
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน ร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านทุ่งคำ [โดย: บ้านทุ่งคำ | ] [อ่าน 9 ครั้ง]
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี มอบหนังสือให้นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคำ [โดย: บ้านทุ่งคำ | ] [อ่าน 16 ครั้ง]
ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [โดย: บ้านร่องแช่ | ] [อ่าน 19 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th