ผลงานทางวิชาการ นางสาวกรวิกา พงศาปาน ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ
 

 

ผลงานทางวิชาการรูปแบบรายงานผลการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร โดยการฝึกอบรมและการนิเทศแบบคลินิค
 


 


   ผลงานทางวิชาการรูปแบบรายงานผลการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร โดยการฝึกอบรมและการนิเทศแบบคลินิค 

 
 


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2022-05-24 เปิดอ่าน: 50 ครั้ง โดย: | กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ IP:: 183.88.217.129 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ผลงานทางวิชาการ ของ นางขวัญนลิน ใสโศก ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก [โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ | ] [อ่าน 18 ครั้ง]
ผลงานทางวิชาการ ของ นายวรพิพัฒน์ สว่างใจ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ [โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ | ] [อ่าน 24 ครั้ง]
ผลงานทางวิชาการ ของ นางสาวกัญจน์ณิชา ผสมทรัพย์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ [โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ | ] [อ่าน 42 ครั้ง]
ผลงานทางวิชาการ ของ นางธนนันท์ คณะรมย์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ [โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ | ] [อ่าน 32 ครั้ง]
ผลงานทางวิชาการ นางสาวกรวิกา พงศาปาน ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ [โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ | ] [อ่าน 50 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th