พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑา-กีฬานักเรียน ศูนย์ฯตำบลม่วงยาย-หล่ายงาว “ผาไดเกมส์ 2564”
 

 

การแข่งขันกรีฑา-กีฬานักเรียนศุนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลม่วงยาย-หล่ายงาว ผาไดเกมส์ 2564
 


 


เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายอุดม ปกป้องวรกุล นายอำเภอเวียงแก่นให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑา-กีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลม่วงยาย-หล่ายงาว ผาไดเกมส์ 2564 ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียน 8 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยลึก โรงเรียนบ้านหลู้ โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งคำ โรงเรียนบ้านห้วยเอียน โรงเรียนบ้านแจมป๋อง โรงเรียนบ้านม่วงยายและโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น ซึ่งจัดการแข่งขันกรีฑาและกีฬาเพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองและเข้าใจเจตนารมณ์ของการแข่งขันที่ให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา โดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด    

ภาพ : คณะครู ข่าว : จักรินทร์

 
 


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2022-01-05 เปิดอ่าน: 12 ครั้ง โดย: |บ้านห้วยลึก IP:: 118.172.68.163 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ผาไดเกมส์ 2564 วันทีสี่ 30 ธ.ค. 2564 [โดย: บ้านห้วยลึก | ] [อ่าน 25 ครั้ง]
ผาไดเกมส์ 2564 วันที่สาม 29 ธ.ค. 2564 [โดย: บ้านห้วยลึก | ] [อ่าน 24 ครั้ง]
ผาไดเกมส์ 2564 วันที่สอง 28 ธ.ค. 2564 [โดย: บ้านห้วยลึก | ] [อ่าน 29 ครั้ง]
ผาไดเกมส์ 2564 วันแรก 27 ธ.ค. 2564 [โดย: บ้านห้วยลึก | ] [อ่าน 23 ครั้ง]
พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑา-กีฬานักเรียน ศูนย์ฯตำบลม่วงยาย-หล่ายงาว “ผาไดเกมส์ 2564” [โดย: บ้านห้วยลึก | ] [อ่าน 12 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th