พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑา-กีฬานักเรียน ศูนย์ฯตำบลม่วงยาย-หล่ายงาว “ผาไดเกมส์ 2564”
 

 

การแข่งขันกรีฑา-กีฬานักเรียนศุนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลม่วงยาย-หล่ายงาว ผาไดเกมส์ 2564
 


 


เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายอุดม ปกป้องวรกุล นายอำเภอเวียงแก่นให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑา-กีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลม่วงยาย-หล่ายงาว ผาไดเกมส์ 2564 ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียน 8 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยลึก โรงเรียนบ้านหลู้ โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งคำ โรงเรียนบ้านห้วยเอียน โรงเรียนบ้านแจมป๋อง โรงเรียนบ้านม่วงยายและโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น ซึ่งจัดการแข่งขันกรีฑาและกีฬาเพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองและเข้าใจเจตนารมณ์ของการแข่งขันที่ให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา โดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด    

ภาพ : คณะครู ข่าว : จักรินทร์

 
 


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2022-01-05 เปิดอ่าน: 84 ครั้ง โดย: |บ้านห้วยลึก IP:: 118.172.68.163 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
โรงเรียนบ้านปล้องใต้ รับสมัครครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ [โดย: บ้านปล้องใต้ | ] [อ่าน 27 ครั้ง]
ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านทุ่งคำ เข้าร่วมรับชมการบรรยายหัวข้อ “กรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกัน [โดย: บ้านทุ่งคำ | ] [อ่าน 43 ครั้ง]
โรงเรียนบ้านทุ่งคำได้จัดการประชุมก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม โครงการต่า [โดย: บ้านทุ่งคำ | ] [อ่าน 61 ครั้ง]
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคำ เข้าร่วมรับมอบนโยบายเร่งด่วนระยะที่ 2 [โดย: บ้านทุ่งคำ | ] [อ่าน 57 ครั้ง]
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคำ ได้เข้าร่วมประชุมการประชุมสัมมนาทางวิชากา [โดย: บ้านทุ่งคำ | ] [อ่าน 61 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th