การวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านห้วยลึก
 

 

โรงเรียนบ้านห้วยลึกจัดทำการวัดและประเมินผลผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 4 ตุลาคม 2564 โดยได้ดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
 


 


      เมื่อวันที่ 27 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านห้วยลึก  โดยงานบริหารวิชาการ ฝ่ายวัดและประเมินผล ได้ดำเนินการทดสอบวัดความรู้ผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยได้ดำเนินการตามระเบียบการวัดและประเมินผลของหลักสูตรโรงเรียนบ้านห้วยลึก พ.ศ.2561 (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปรับปรุง พุทธศักราช 2560) การดำเนินงานครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

ภาพ : คณะครู
ข่าว : จักรินทร์

 
 


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2021-10-05 เปิดอ่าน: 40 ครั้ง โดย: |บ้านห้วยลึก IP:: 118.172.1.83 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
วันที่ 6 ตุลาคม 2564 โรงเรียนปอวิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักวิทยาศาสตร์น้อยสู่ชุมชน(แกนนำนักเรียน) [โดย: ปอวิทยา | ] [อ่าน 17 ครั้ง]
วันที่ 2 - 8 ตุลาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านทุ่งคำได้ดำเนินการทดสอบความรู้นักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1ปี [โดย: บ้านทุ่งคำ | ] [อ่าน 31 ครั้ง]
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคำ ได้มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) [โดย: บ้านทุ่งคำ | ] [อ่าน 15 ครั้ง]
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ ขอขอบพระคุณ คุณหมอสมชาย ศิริเทพทรงกลด ผู้ใหญ่ใจดี และจิตอาสา [โดย: บ้านทุ่งคำ | ] [อ่าน 26 ครั้ง]
การวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านห้วยลึก [โดย: บ้านห้วยลึก | ] [อ่าน 40 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th