การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน
 

 

โรงเรียนบ้านห้วยลึกจัดทำโครงการอบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลม่วงยาย
 


 


     เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 โรงเรียนบ้านห้วยลึกจัดอบรมการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน โดยได้รับความร่วมมือวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเวียงแก่น ร.ต.อ.สมเศียร น้อยหมอและคณะ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยลึก นางสาวมินตรา บัวไลเดช เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โครงการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลม่วงยาย โดยมีวัตถุประสงค์

    1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเพศศึกษา การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (โรคเอดส์) และการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรให้แก่เยาวชน

    2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิตในการป้องกัน ตัวเอง ทักษะการคิด การวิเคราะห์ ทักษะการต่อรอง ทักษะการปฏิเสธและมีความมั่นใจ   ในตัวเองในการป้องกันท้องไม่พร้อม

    3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เส้นทางจราจรให้เกิดพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องและปลอดภัย
ภาพ/ข่าว อรวรรณ

 
 


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2021-09-10 เปิดอ่าน: 47 ครั้ง โดย: |บ้านห้วยลึก IP:: 118.172.163.235 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
วันที่ 6 ตุลาคม 2564 โรงเรียนปอวิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักวิทยาศาสตร์น้อยสู่ชุมชน(แกนนำนักเรียน) [โดย: ปอวิทยา | ] [อ่าน 18 ครั้ง]
วันที่ 2 - 8 ตุลาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านทุ่งคำได้ดำเนินการทดสอบความรู้นักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1ปี [โดย: บ้านทุ่งคำ | ] [อ่าน 32 ครั้ง]
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคำ ได้มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) [โดย: บ้านทุ่งคำ | ] [อ่าน 15 ครั้ง]
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ ขอขอบพระคุณ คุณหมอสมชาย ศิริเทพทรงกลด ผู้ใหญ่ใจดี และจิตอาสา [โดย: บ้านทุ่งคำ | ] [อ่าน 28 ครั้ง]
การวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านห้วยลึก [โดย: บ้านห้วยลึก | ] [อ่าน 41 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th