มอบทุนอุดหนุนนักเรียน ทุนเสมอภาค
 

 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนเรียนบ้านเกี๋ยง ได้ดำเนินการมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 


 


วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนเรียนบ้านเกี๋ยง ได้ดำเนินการมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มต่อเนื่อง 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  โดยมีนางรวีวรรณ  มหาวรรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกี๋ยง เป็นผู้มอบทุนแก่นักเรียน จำนวนทั้งหมด 15 ราย เป็นเงิน 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

 
 


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2021-07-30 เปิดอ่าน: 107 ครั้ง โดย: |บ้านเกี๋ยง IP:: 1.4.158.148 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ข่าวประชาสัมพันธ์งานอาคารสถานที่ กลุ่มอำนวยการ สำป.เชียงราย เขต 4 [โดย: กลุ่มอำนวยการ | ] [อ่าน 48 ครั้ง]
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการ สำป.เชียงราย เขต 4 [โดย: กลุ่มอำนวยการ | ] [อ่าน 43 ครั้ง]
แผนงานโครงการ ๒๕๖๕ [โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ | 02 กันยายน 2564] [อ่าน 56 ครั้ง]
"หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ" [โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ | 02 กันยายน 2564] [อ่าน 34 ครั้ง]
ผู้ตรวจ [โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ | 01 กันยายน 2564] [อ่าน 39 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th