เรื่อง การยื่นคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564
 

 

เรื่อง การยื่นคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564
 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จึงขอความอนุเคราะห์ แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดท่านทราบโดยทั่วกัน หากมีผู้ประสงค์ขอย้ายที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ให้ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด พร้อมความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแนบสำเนา ก.พ. 7/ก.ค.ศ.16 (ฉบับปัจจุบัน) พร้อมเอกสารรายละเอียดตามองค์ประกอบ การประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3) จำนวน 10 ชุด จัดส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 
  ไฟล์ประกอบ
รายละเอียดแนบ


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2021-06-29 เปิดอ่าน: 1282 ครั้ง โดย: |กลุ่มบริหารงานบุคคล IP:: 1.10.141.162 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทา [โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล | ] [อ่าน 51 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนบ้านปล้องส้าน [โดย: บ้านปล้องส้าน | ] [อ่าน 34 ครั้ง]
เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรื [โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล | ] [อ่าน 130 ครั้ง]
เรื่อง ผลการพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุ [โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล | ] [อ่าน 174 ครั้ง]
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุแ [โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล | ] [อ่าน 187 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th