วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเวียงแก่นได้จัดอบรมกลุ่มผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในโรงเรี
 

 

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเวียงแก่นได้จัดอบรมกลุ่มผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในโรงเรียนบ้านทุ่งคำ
 


 


วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเวียงแก่น

(สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงแก่นและโรงพยาบาลเวียงแก่น) ได้จัดโครงการ

การสร้างเครือข่ายการส่งเสริมพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า EF (Executive Functions) โดยอำเภอเวียงแก่นได้จัดอบรมกลุ่มผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในโรงเรียนบ้านทุ่งคำ วัตถุประสงค์ในการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ด้านสมองส่วนหน้า

ด้านการดูแลลูกหลานให้มีสุขภาพที่ดี พัฒนาการสมวัย เป็นคนคิดเป็น ทำเป็น

เรียนรู้เป็น อยู่กับคนอื่นเป็น มีความสุขเป็น ห่างไกลจากยาเสพติด สามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่าง ๆ และประสบผลสำเร็จในชีวิต

 
 


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2021-06-10 เปิดอ่าน: 28 ครั้ง โดย: |บ้านทุ่งคำ IP:: 223.24.165.16 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การประเมินโรงเรียนปลอดภัย [โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี | ] [อ่าน 89 ครั้ง]
วันที่ 18 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านทุ่งคำ ขอขอบพระคุณ นายวันชัย ภูมิภาคิน(สท.แซม) , นางสาวปัทมพร [โดย: บ้านทุ่งคำ | ] [อ่าน 101 ครั้ง]
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ศปก.ตำบลหล่ายงาว ได้เข้าเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนบ้านทุ่งคำ [โดย: บ้านทุ่งคำ | ] [อ่าน 90 ครั้ง]
ห้วยลึกเปิดเรียน On-Site วันแรก โรงเรียนพร้อมเปิด นักเรียนพร้อมเรียน ครูพร้อมสอน [โดย: บ้านห้วยลึก | ] [อ่าน 96 ครั้ง]
ศปก.ตำบลม่วงยาย ตรวจเยี่ยมและประเมินความพร้อมก่อนเปิดเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลึก [โดย: บ้านห้วยลึก | ] [อ่าน 102 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th