ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน โรงเร
 

 

ตามที่โรงเรียนบ้านชมภู ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านชมภู ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 นั้น บั
 


 


ประกาศโรงเรียนบ้านชมภู

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

โรงเรียนบ้านชมภู ปีการศึกษา 2564

*********************

                    ตามที่โรงเรียนบ้านชมภู ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว  ทำหน้าที่ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านชมภู ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  นั้น

                    บัดนี้ครบกำหนดการรับสมัครแล้ว เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานครูผู้สอน ของโรงเรียนบ้านชมภู อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ดังนี้

 

                     1.  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก   บุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านชมภู ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  จำนวน  7  ราย ดังนี้

 

ลำดับ

 

 

หมายเลขประจำตัวสอบ

 

ชื่อ – สกุล

 

หมายเหตุ

1.

001

นายอนุวัตร  อูบคำ

 

2.

002

นางสาวเยาวลักษณ์  ธรรมสอน

 

3.

003

นางสาวเยาวเรศ  ธรรมสอน

 

4.

004

นางสาววิจิตรนุช  พรมเกษา

 

5.

005

นางสาวระพีพร  ยาปะโลหิต

 

6.

006

นางสาวขนิษฐา  ทะนันชัย

 

7.

007

นางสาวรัตน์สุดา  อินทะนัน

 

 

                     อนึ่ง  หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร  ให้ถือว่าหมดสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ  มิได้ทั้งสิ้น

 

                              ประกาศ  ณ  วันที่  5  พฤษภาคม  พ.ศ.  2564

 

 

 
 


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2021-05-05 เปิดอ่าน: 124 ครั้ง โดย: |บ้านชมภู IP:: 118.172.245.47 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศโรงเรียนบ้านชมภู [โดย: บ้านชมภู | ] [อ่าน 72 ครั้ง]
การสอบเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านชมภู ปีการศ [โดย: บ้านชมภู | ] [อ่าน 98 ครั้ง]
เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรื [โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล | ] [อ่าน 349 ครั้ง]
เลื่อนการสอบเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านชมภู [โดย: บ้านชมภู | ] [อ่าน 134 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน โรงเร [โดย: บ้านชมภู | ] [อ่าน 124 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th