โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ
 

 

โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ค่าตอบแทน ๘,๐๐๐ บาท/เดือน
 


 


ประกาศโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 

(ทำหน้าที่ครูผู้สอน)

ด้วยโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ทำหน้าที่ครูผู้สอน)  จำนวน ๒ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐ / ๒๕๖๐ สั่ง  ณ วันที่   ๒๔  กรกฏาคม  ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  (ทำหน้าที่ครูผู้สอน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

๑.๑ ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  (ครูผู้สอน)

ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อัตราว่าง                             จำนวน ๒ อัตรา

ค่าตอบแทน                       ๘,๐๐๐ บาท/เดือน

 

 

 
  ไฟล์ประกอบ
เอกสารแนบ


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2021-04-12 เปิดอ่าน: 249 ครั้ง โดย: |แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี IP:: 49.230.247.165 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
เลื่อนการสอบเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านชมภู [โดย: บ้านชมภู | ] [อ่าน 18 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน โรงเร [โดย: บ้านชมภู | ] [อ่าน 14 ครั้ง]
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน [โดย: บ้านชมภู | ] [อ่าน 255 ครั้ง]
โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ [โดย: แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี | ] [อ่าน 249 ครั้ง]
เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา [โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล | ] [อ่าน 266 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th