นิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น สพฐ. โรงเรียนบ้านห้วยลึก
 

 

นายสังคม ณ น่าน ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น สพฐ. โรงเรียนบ้านห้วยลึก
 


 


          เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 นายสังคม ณ น่าน ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น สพฐ. โรงเรียนบ้านห้วยลึก ในระดับชั้น อนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น และได้พบปะพูดคุยกับคณะครู ชี้แจงและให้คำแนะในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ภาพ : จินดา
ข่าว : จักรินทร์

 
 


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2021-01-06 เปิดอ่าน: 23 ครั้ง โดย: |บ้านห้วยลึก IP:: 118.172.90.15 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
นายอุดม อยู่อินไกร นายอำเภอเวียงแก่น พร้อมด้วยคณะทำงานการดำเนินงานพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า [โดย: ปอวิทยา | ] [อ่าน 7 ครั้ง]
การนิเทศ ติดตาม ตามนโยบายและจุดเน้นคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ [โดย: บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) | ] [อ่าน 14 ครั้ง]
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 11 มกราคม 2564 [โดย: บ้านหนองเตา | ] [อ่าน 16 ครั้ง]
พัฒนาทัศนียภาพในโรงเรียนบ้านหนองเตา [โดย: บ้านหนองเตา | ] [อ่าน 15 ครั้ง]
โรงเรียนบ้านทุ่งคำจัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2564 [โดย: บ้านทุ่งคำ | ] [อ่าน 14 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th