ครูห้วยลึก เข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเอง ตาม ว.21 สมาคมฯ ครูเวียงแก่น
 

 

คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยลึก เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์วิทยฐานะ ว.21 ครูเวียงแก่น
 


 


   เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอเวียงแก่นและสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูสายผู้สอน อำเภอเวียงแก่น จัดอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์วิทยฐานะ ว.21 ครูเวียงแก่น  จัดขึ้น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น โดยได้รับความร่วมมือจากท่านศึกษานิเทศก์ วีรัตน์ สานุมิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ครั้งนี้  โดยมีครูโรงเรียนบ้านห้วยลึก เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 9 คน ได้แก่
       1. นางสาวเพ็ญศิริ  กองมงคล  ครูชำนาญการพิเศษ
       2. นายจักรินทร์ รวมจิต ครูชำนาญการ
       3. นางสาวแคทรียา  จันต๊ะคาด ครู
       4. นางสาวพิมพร  ชุมมินทะ ครู
       5. นางสาวดาราณี  เป๊กธนู  ครู
       6. นางสาวอรวรรณ  รวมจิต  ครู
       7. นางสาวสุภาพร  เสริมสุขรัตนกุล ครู
       8. นางสาวกฤษณา  ขันต๊ะ ครู

      และ9. นางสาวจุฑาทิพย์  จันต๊ะคาด ครูผู้ช่วย

ภาพ : สมาคมฯ ครูเวียงแก่น
ข่าว : จักรินทร์

 
 


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2020-09-30 เปิดอ่าน: 204 ครั้ง โดย: |บ้านห้วยลึก IP:: 118.172.168.100 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
มอบทุนยากจนพิเศษ [โดย: บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) | ] [อ่าน 140 ครั้ง]
กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ ๙ โรงเรียนบ้านห้วยลึก [โดย: บ้านห้วยลึก | ] [อ่าน 145 ครั้ง]
ครูห้วยลึก เข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเอง ตาม ว.21 สมาคมฯ ครูเวียงแก่น [โดย: บ้านห้วยลึก | ] [อ่าน 204 ครั้ง]
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน สพป.ชร 4 [โดย: บ้านห้วยลึก | ] [อ่าน 166 ครั้ง]
ศึกษาดูงาน [โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี | ] [อ่าน 141 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th