ศึกษาดูงาน
 

 

รงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า และสภาเด็กและเยาวชนตำบลตับเต่า ในโครงการ พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลตับเต่า
 


 


โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า และสภาเด็กและเยาวชนตำบลตับเต่า ในโครงการ พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลตับเต่า โดยเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดอยฮาง เรือนจำกลางเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนพัฒนาและดึงศักยภาพที่มีนำมาพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกในการพฒนาท้องถิ่นแก่เด็กและเยาวชน

 

 
 


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2020-09-28 เปิดอ่าน: 140 ครั้ง โดย: |บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี IP:: 58.9.4.236 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
มอบทุนยากจนพิเศษ [โดย: บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) | ] [อ่าน 139 ครั้ง]
กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ ๙ โรงเรียนบ้านห้วยลึก [โดย: บ้านห้วยลึก | ] [อ่าน 144 ครั้ง]
ครูห้วยลึก เข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเอง ตาม ว.21 สมาคมฯ ครูเวียงแก่น [โดย: บ้านห้วยลึก | ] [อ่าน 204 ครั้ง]
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน สพป.ชร 4 [โดย: บ้านห้วยลึก | ] [อ่าน 165 ครั้ง]
ศึกษาดูงาน [โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี | ] [อ่าน 140 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th