โรงเรียนบ้านต้นเขือง รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
 

 

โรงเรียนบ้านต้นเขือง รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาวันที่ 10 กันยายน 2563
 


 


????????????????โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย
วันที่ 10 กันยายน 2563
????????????????โรงเรียนบ้านต้นเขือง รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา รอบการประเมินครึ่งปีหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2563 โดยท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.ชร 4
โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี
ขอบคุณท่านผอ.พรนาถ เดชโภชน์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ท่านศน.ธีรวรรณ. จันทร์วิชชาพร
ท่านศน.สุพรรณ. ปัญญาเหมือง
และคุณเบญจพร จิตมโนวรรณ์
????????จากสพป.ชร.๔ ที่ได้มาตรวจเยี่ยม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
????????ขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ร่วมกันจัดเตรียมเอกสารผลงานเพื่อรอรับการประเมินส่งผลให้การประเมินผ่านไปด้วยดี

 

 
 


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2020-09-28 เปิดอ่าน: 33 ครั้ง โดย: |บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี IP:: 58.9.4.236 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
มอบทุนยากจนพิเศษ [โดย: บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) | ] [อ่าน 139 ครั้ง]
กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ ๙ โรงเรียนบ้านห้วยลึก [โดย: บ้านห้วยลึก | ] [อ่าน 144 ครั้ง]
ครูห้วยลึก เข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเอง ตาม ว.21 สมาคมฯ ครูเวียงแก่น [โดย: บ้านห้วยลึก | ] [อ่าน 204 ครั้ง]
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน สพป.ชร 4 [โดย: บ้านห้วยลึก | ] [อ่าน 165 ครั้ง]
ศึกษาดูงาน [โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี | ] [อ่าน 140 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th