ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
 

 

ดร.ทศพร เมฆอากาศ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชร.เขต 4 มอบหมายให้ นายผงศธร ช่างปัด ผอ.กลุ่มการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
 


 


14 กันยายน 2563 ดร.ทศพร เมฆอากาศ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชร.เขต 4 มอบหมายให้ นายผงศธร ช่างปัด ผอ.กลุ่มการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวประภัสสร ฟังช้า ศึกษานิเทศ และนางเบญจพร จิตมโนวรรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มงานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

 

 
 


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2020-09-15 เปิดอ่าน: 33 ครั้ง โดย: |จำไฮบ้านเหล่า IP:: 118.172.107.143 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ศึกษาดูงาน [โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี | ] [อ่าน 7 ครั้ง]
ศึกษาดูงาน [โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี | ] [อ่าน 6 ครั้ง]
โรงเรียนบ้านต้นเขือง รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา [โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี | ] [อ่าน 6 ครั้ง]
โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคีเข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน [โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี | ] [อ่าน 5 ครั้ง]
“ร้อยด้วยรักถักทอใจ สานสายใยมุฑิตา” โรงเรียนบ้านแผ่นดินทองแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ [โดย: บ้านแผ่นดินทอง | ] [อ่าน 17 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th