ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา
 

 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของนายพุฒ พรมมินทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)
 


 


นางสาวยุพิน  บุญประเสริฐ  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเมินผลการปฏิบัติงานของนายพุฒ  พรมมินทร์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 
ณ  โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)  วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
 
 


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2020-09-15 เปิดอ่าน: 19 ครั้ง โดย: |ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) IP:: 171.4.236.145 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ศึกษาดูงาน [โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี | ] [อ่าน 7 ครั้ง]
ศึกษาดูงาน [โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี | ] [อ่าน 6 ครั้ง]
โรงเรียนบ้านต้นเขือง รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา [โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี | ] [อ่าน 6 ครั้ง]
โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคีเข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน [โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี | ] [อ่าน 5 ครั้ง]
“ร้อยด้วยรักถักทอใจ สานสายใยมุฑิตา” โรงเรียนบ้านแผ่นดินทองแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ [โดย: บ้านแผ่นดินทอง | ] [อ่าน 17 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th