การประเมินทักษะพื้นฐานทางภาษาและคณิตศาสตร์
 

 

การประชุม เชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครื่องมือการประเมินทักษะพื้นฐานทางภาษาและคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึษาปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ การวิเคราะห์และราย
 


 


ดร.ทศพร  เมฆอากาศ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔  เป็นประธาน การประชุม เชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครื่องมือการประเมินทักษะพื้นฐานทางภาษาและคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึษาปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ การวิเคราะห์และรายงานผลการทดสอบปลายปีด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางปี การศึกษา ๒๕๖๒  ณ ห้อประชุมจอมจ้อ สพป.เชียงราย เขต ๔  วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
 
 


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2020-08-16 เปิดอ่าน: 134 ครั้ง โดย: |กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ IP:: 118.172.58.90 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
life coach พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร [โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ | 28 กันยายน 2563] [อ่าน 106 ครั้ง]
พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ [โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ | 27 กันยายน 2563] [อ่าน 128 ครั้ง]
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สู่ความเป็นเลิศ [โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ | 25 กันยายน 2563] [อ่าน 104 ครั้ง]
ผอ.สทร.เปิดงานประกวดสื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน [โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ | 20 กันยายน 2563] [อ่าน 112 ครั้ง]
อบรมพัฒนาทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย [โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ | 18 กันยายน 2563] [อ่าน 87 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th