ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2563
 

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปล้อง ออกให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2563
 


 


วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปล้อง ส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2563 ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 

 
 


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2020-08-05 เปิดอ่าน: 86 ครั้ง โดย: |จำไฮบ้านเหล่า IP:: 110.171.164.19 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ศึกษาดูงาน [โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี | ] [อ่าน 7 ครั้ง]
ศึกษาดูงาน [โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี | ] [อ่าน 6 ครั้ง]
โรงเรียนบ้านต้นเขือง รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา [โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี | ] [อ่าน 6 ครั้ง]
โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคีเข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน [โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี | ] [อ่าน 5 ครั้ง]
“ร้อยด้วยรักถักทอใจ สานสายใยมุฑิตา” โรงเรียนบ้านแผ่นดินทองแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ [โดย: บ้านแผ่นดินทอง | ] [อ่าน 17 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th