กิจกรรมประชุม ToR
 

 

นางผุสดี เมฆอากาศ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ดำเนินโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 13 กลุ่มรายการ เพื่อจัดสรรให้ โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 4 37 โรงเรียน แยกพิจารณาราคา 37 รายก
 


 


นางผุสดี เมฆอากาศ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ดำเนินโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 13 กลุ่มรายการ เพื่อจัดสรรให้ โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 4 37 โรงเรียน แยกพิจารณาราคา 37 รายการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส โรงเรียนได้รับครุภัณฑ์ คุ้มค่า ตรงตามความต้องการ ได้แต่งตั้งให้บุคคลภายนอก ประกอบไปด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดทำ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคาที่จะซื้อ ในวันที่  17 กรกฎาคม  พ.ศ.2563 ณ ห้องสโมสร สพป.เชียงราย เขต 4

 

 
 


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2020-07-21 เปิดอ่าน: 27 ครั้ง โดย: | กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ IP:: 101.108.89.130 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | ] [อ่าน 27 ครั้ง]
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 [โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | ] [อ่าน 43 ครั้ง]
ประกาศเรื่องการประกวดซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ,ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงานเ [โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | ] [อ่าน 54 ครั้ง]
กิจกรรมประชุม ToR [โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | ] [อ่าน 31 ครั้ง]
กิจกรรมประชุม ToR [โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ | ] [อ่าน 27 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th