ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ
 

 

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 


 


 

ประกาศโรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  

*********************

               ประกาศของโรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 นั้น

          บัดนี้การดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เรียงตามลำดับ ดังนี้

         

ลำดับที่

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

1

005

นายภานุ ควรประกอบกิจ

 

2

002

นางธารทิพย์ คำปิน

 

3

008

นางสาวมาริษา แก้วปา

 

4

006

นางสาวเสริมสุข เชิงดอย

 

5

009

นางสาวเบญจวรรณ เวียงคำ

 

6

007

นางสาวชัชพร ศรีบุญเรือง

 

7

003

นางสาวกุลณัฐ สงบใจ

 

8

001

นางสาวกฤษณา ดวงมะโน

 

9

004

นางสาวอรรัมภา มาไกล

 

 

 

ดังนั้น จึงให้บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวและทำสัญญาจ้างที่โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม ในวันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. หากไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

 

                              ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

 

 

                                                                  

 

(นางลำดวน วันวะนา)

               ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม

 

 
 


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2020-06-30 เปิดอ่าน: 48 ครั้ง โดย: |วัดพระเกิดคงคาราม IP:: 1.20.202.215 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง [โดย: บ้านแผ่นดินทอง | ] [อ่าน 45 ครั้ง]
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย. [โดย: บ้านห้วยลึก | ] [อ่าน 8 ครั้ง]
เปิดเทอมวันแรก 1 กรกฎาคม 2563 [โดย: บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) | ] [อ่าน 10 ครั้ง]
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [โดย: บ้านน้ำม้า | ] [อ่าน 32 ครั้ง]
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 [โดย: อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) | ] [อ่าน 16 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th