ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
 

 

โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคีร่วมมือสถานศึกษาร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในรูปแบบของการสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางของการสื่อสารใน Social Media
 


 


วันที่ 26 มิถุนายน 2563
ตามที่ สพป.ชร 4 ได้ขอความร่วมมือสถานศึกษาร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในรูปแบบของการสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางของการสื่อสารใน Social Media เว็บไซต์ของหน่วยงาน/สถานศึกษา นั้น
ทางโรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการขอเผยแพร่สื่อ และร่วมประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ การต่อต้านยาเสพติด ในช่วงสถานการณ์โควิดนี้ เพื่อเป็นความรู้ให้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาต่อไป

 

 
 


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2020-06-29 เปิดอ่าน: 19 ครั้ง โดย: |บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี IP:: 118.172.108.218 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง [โดย: บ้านแผ่นดินทอง | ] [อ่าน 45 ครั้ง]
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย. [โดย: บ้านห้วยลึก | ] [อ่าน 8 ครั้ง]
เปิดเทอมวันแรก 1 กรกฎาคม 2563 [โดย: บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) | ] [อ่าน 10 ครั้ง]
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [โดย: บ้านน้ำม้า | ] [อ่าน 32 ครั้ง]
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 [โดย: อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) | ] [อ่าน 16 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th