การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผอ. โรงเรียนบ้านผาแล ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนบ้านผาแล
 


 


ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 ทางคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประกอบด้วย 1.ดร.ทศพร เมฆอากาศ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4/ 2.นายวิทยา ไชยปันดิ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี/ 3.นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชาพร ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ/ 4.นางสาวประภัสสร ฟังช้า ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ และ 5.นายศุภชัย กันทะเนตร ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ที่ได้เข้ามาดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ ผอ.ศิวกรณ์ คำปา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาแล โดยให้คำแนะนำ คำปรึกษา และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆของการบริหารสถานศึกษา ทางผู้บริหาร คณะครู และบุคลลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านผาแล ต้อขอขอบคุณคณะประเมินฯมา ณ โอกาสนี้ด้วย..........................................(งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านผาแล)

 
 


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2020-03-26 เปิดอ่าน: 69 ครั้ง โดย: |บ้านผาแล IP:: 171.4.224.83 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผอ. โรงเรียนบ้านผาแล ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 [โดย: บ้านผาแล | ] [อ่าน 69 ครั้ง]
พิธีการมอบประกาศนียบัตร โครงการ D.A.R.E โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562 [โดย: บ้านผาแล | ] [อ่าน 45 ครั้ง]
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนบ้านผาแล ประจำปีการศึกษา 2562 [โดย: บ้านผาแล | ] [อ่าน 43 ครั้ง]
พิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562 [โดย: บ้านผาแล | ] [อ่าน 54 ครั้ง]
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562 [โดย: บ้านผาแล | ] [อ่าน 26 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th