กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาและวัฒนธรรมโปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
 

 

กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาและวัฒนธรรมโปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)
 


 


นายเกษม  แลวงค์นิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาและวัฒนธรรมโปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย โดยอาจารย์ ดร.สุกัญญา ขลิบเงิน ประธานโปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะอาจารย์ นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชฎัชเชียงราย เข้าจัดกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 70  คน นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.4 -ม.3 จำนวน 145 คน ได้แก่ โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) โรงเรียนบ้านเชียงเคี่่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) และโรงเรียนบ้านก๊อ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)

 
 


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2020-02-11 เปิดอ่าน: 177 ครั้ง โดย: |บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) IP:: 1.20.202.103 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ศึกษาดูงาน [โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี | ] [อ่าน 7 ครั้ง]
ศึกษาดูงาน [โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี | ] [อ่าน 6 ครั้ง]
โรงเรียนบ้านต้นเขือง รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา [โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี | ] [อ่าน 6 ครั้ง]
โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคีเข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน [โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี | ] [อ่าน 5 ครั้ง]
“ร้อยด้วยรักถักทอใจ สานสายใยมุฑิตา” โรงเรียนบ้านแผ่นดินทองแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ [โดย: บ้านแผ่นดินทอง | ] [อ่าน 17 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th