กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาและวัฒนธรรมโปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
 

 

กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาและวัฒนธรรมโปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)
 


 


นายเกษม  แลวงค์นิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาและวัฒนธรรมโปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย โดยอาจารย์ ดร.สุกัญญา ขลิบเงิน ประธานโปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะอาจารย์ นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชฎัชเชียงราย เข้าจัดกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 70  คน นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.4 -ม.3 จำนวน 145 คน ได้แก่ โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) โรงเรียนบ้านเชียงเคี่่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) และโรงเรียนบ้านก๊อ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)

 
 


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2020-02-11 เปิดอ่าน: 46 ครั้ง โดย: |บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) IP:: 1.20.202.103 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ประจำปี 2563 [โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี | ] [อ่าน 7 ครั้ง]
โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคีได้มีการจัดการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : [โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี | ] [อ่าน 7 ครั้ง]
กิจกรรมเตรียมความพร้อม เดินทางไกล walk rally [โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี | ] [อ่าน 7 ครั้ง]
จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา [โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี | ] [อ่าน 3 ครั้ง]
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน้านห้วยลึก [โดย: บ้านห้วยลึก | ] [อ่าน 19 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th