นิเทศ ติดตาม
 

 

ดร.ทศพร เมฆอากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ และคณะศึกษานิเทศก์ ดำเนินการนิเทศก์ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่ (ราษฎร์นุกูล)
 


 


ดร.ทศพร  เมฆอากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ และคณะศึกษานิเทศก์  ดำเนินการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่ (ราษฎร์นุกูล) และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

 
 


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2020-01-14 เปิดอ่าน: 14 ครั้ง โดย: |บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) IP:: 118.172.84.177 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
วันเด็ก2563ร.ร.บ้านป่ารวก [โดย: บ้านป่ารวก | ] [อ่าน 53 ครั้ง]
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 [โดย: อนุบาลยางฮอม | ] [อ่าน 13 ครั้ง]
โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี เข้าร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563 [โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี | ] [อ่าน 30 ครั้ง]
โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคีจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 [โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี | ] [อ่าน 30 ครั้ง]
โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคีรับการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ [โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี | ] [อ่าน 9 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th