ตรวจราชการ ความพร้อมของโรงเรียน และติดตามการพัฒนาหลักสูตร
 

 

ตรวจราชการ ความพร้อมของโรงเรียน และติดตามการพัฒนาหลักสูตร การวัด และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)และ โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม วันที่ ๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
 


 


ดร.เทอดชาติ  ชัยพงษ์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ออกตรวจราชการ ความพร้อมของโรงเรียน และติดตามการพัฒนาหลักสูตร  การวัด และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)และ โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม วันที่ ๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีการติดตาม และเรียกดู เอกสาร หลักฐานการจัดการศึกษา จัดระบบหมวดหมู่ การปรับหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องจุดเน้น อัตลักษณ์ของโรงเรียน การปรับตารางเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร  การวัดประเมินให้สอดคล้องกับระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา การจัดทำฐานข้อมูลของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ 

 

 
 


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2019-11-04 เปิดอ่าน: 223 ครั้ง โดย: |กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ IP:: 1.10.141.162 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ปรับปรุงแก้ไขแผนฯ [โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ | 21 พฤศจิกายน 2562] [อ่าน 74 ครั้ง]
ประชุมแจ้งผลการปฏิบัติงานตามกรอบการประเมินสัมฤทธิ์ผลในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบที่ ๑ [โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ | 20 พฤศจิกายน 2562] [อ่าน 160 ครั้ง]
6 ผอ.ใหม่ [โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ | 20 พฤศจิกายน 2562] [อ่าน 201 ครั้ง]
ย้ายผู้บริหารสถานศึกษาแทนตำแหน่งที่ว่าง [โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ | 20 พฤศจิกายน 2562] [อ่าน 214 ครั้ง]
การประชุมรายการ [โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ | ] [อ่าน 12 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th