ประกาศรายชื่อบุคลากรผู้ผ่านการคัดเลือ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพลศึกษา
 

 

ประกาศรายชื่อบุคลากรผู้ผ่านการคัดเลือ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพลศึกษา
 


 


 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนปอวิทยา

      เรื่อง รายชื่อบุคลากรผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพลศึกษา

            ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๔

**************************

          ตามประกาศของโรงเรียนปอวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ อัตรานั้น

          บัดนี้การรับสมัครและการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ทางโรงเรียนปอวิทยา จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนพลศึกษา มีดังนี้

ลำดับที่

เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ

ชื่อ – นามสกุล

หมายเหตุ

๐๐๓

นายศุภกฤต  แข่งขัน

 

๐๐๒

นางสาวพิมพา  มามงคล

 

๐๐๑

นางสาวเจนจิรา  ชัยตัน

 

 

 

 

 

 

 

          และขอให้ผู้มีรายชื่อ ลำดับที่ ๑ เข้ารายงานตัวและทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพลศึกษา ในวันพุธ ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงเรียนปอวิทยา เวลา ๐๙.๐๐ น. ถ้าไม่มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพลศึกษา ตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

                   ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

 

นายเอกราช  ลือชา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 
  ไฟล์ประกอบ
ประกาศ


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2019-10-02 เปิดอ่าน: 190 ครั้ง โดย: |ปอวิทยา IP:: 1.46.7.10 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การประกาศรายชื่อผู้สมัครตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านผาแล ประจำปีงบประมาณ 2563 [โดย: บ้านผาแล | ] [อ่าน 12 ครั้ง]
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2563 [โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล | ] [อ่าน 128 ครั้ง]
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ประจำปี พ.ศ. 2563 [โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล | ] [อ่าน 64 ครั้ง]
การรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย รอบที่ 2 โรงเรียนบ้านผาแล ปีงบประมาณ 2563 [โดย: บ้านผาแล | ] [อ่าน 219 ครั้ง]
การประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านผาแล ปีงบประมาณ 2563 [โดย: บ้านผาแล | ] [อ่าน 77 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th