ประกาศรายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูสอนพลศึกษา
 

 

ประกาศรายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูสอนพลศึกษา
 


 


ประกาศโรงเรียนปอวิทยา

          เรื่อง รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๔

**************************

          ตามประกาศของโรงเรียนปอวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ อัตรานั้น

          บัดนี้การรับสมัครได้ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ทางโรงเรียนปอวิทยา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก สอบประเมินความรู้ความสามารถทั่วไปและสอบสัมภาษณ์ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูสอนพลศึกษา มีดังนี้

ลำดับที่

เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ

ชื่อ – นามสกุล

หมายเหตุ

๐๐๑

นางสาวเจนจิรา  ชัยตัน

 

๐๐๒

นางสาวพิมพา  มามงคล

 

๐๐๓

นายศุภกฤต  แข่งขัน

 

 

 

 

 

 

 

          และขอให้ผู้มีรายชื่อ ตามประกาศนี้เข้ารับการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ใน วันพุธ ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงเรียนปอวิทยา เวลา ๐๙.๐๐ น. ถ้าไม่มาสอบประเมินความรู้ความสามารถทั่วไปและสอบสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

                   ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

 

นายเอกราช  ลือชา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 
  ไฟล์ประกอบ
รายชื่อ


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2019-09-30 เปิดอ่าน: 122 ครั้ง โดย: |ปอวิทยา IP:: 1.2.184.114 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การประกาศรายชื่อผู้สมัครตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านผาแล ประจำปีงบประมาณ 2563 [โดย: บ้านผาแล | ] [อ่าน 12 ครั้ง]
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (กรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2563 [โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล | ] [อ่าน 129 ครั้ง]
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ประจำปี พ.ศ. 2563 [โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล | ] [อ่าน 66 ครั้ง]
การรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย รอบที่ 2 โรงเรียนบ้านผาแล ปีงบประมาณ 2563 [โดย: บ้านผาแล | ] [อ่าน 219 ครั้ง]
การประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านผาแล ปีงบประมาณ 2563 [โดย: บ้านผาแล | ] [อ่าน 78 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th