ชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1
 

 

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สนับสนุนกองลูกเสือสำรอง จำนวน 1 กอง เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ณ พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
 


 


โรงเรียนสันสะลีกวิทยา สนับสนุนกองลูกเสือสำรอง จำนวน 1 กอง เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่  5-6 สิงหาคม  2562 ณ พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยที่ดีตั้งแต่เยาว์วัย และเตรียมความพร้อมของเยาวชนลูกเสือไทยรองรับประชาคมอาเซียน เพิ่มพูนความรู้ความสามารถทักษะทางลูกเสือให้กับลูกเสือสำรองและผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้เรียนรู้ประสบการณ์ เสริมสร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ส่งเสริมให้ลูกเสือสำรองแสดงออกถึงความสามารถของตนเองและผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือได้อย่างถูกต้อง “รับผิดชอบหน้าที่ มีวินัย ไม่ตามใจตนเอง”

 
 


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2019-08-07 เปิดอ่าน: 222 ครั้ง โดย: |สันสะลีกวิทยา IP:: 171.4.239.44 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ประจำปี 2563 [โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี | ] [อ่าน 7 ครั้ง]
โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคีได้มีการจัดการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : [โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี | ] [อ่าน 7 ครั้ง]
กิจกรรมเตรียมความพร้อม เดินทางไกล walk rally [โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี | ] [อ่าน 7 ครั้ง]
จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา [โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี | ] [อ่าน 3 ครั้ง]
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน้านห้วยลึก [โดย: บ้านห้วยลึก | ] [อ่าน 19 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th