วันพระในโรงเรียน
 

 

โรงเรียนสันสะลีกวิทยา จัดกิจกรรม “วันพระในโรงเรียน” ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม
 


 


โรงเรียนสันสะลีกวิทยา จัดกิจกรรม “วันพระในโรงเรียน” ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างค่านิยม คุณลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่นักเรียน ทั้งเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา  โดยมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง อบรมคุณธรรม ทำสมาธิ ในวันศุกร์แรกของทุกเดือน

 
 


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2019-08-07 เปิดอ่าน: 159 ครั้ง โดย: |สันสะลีกวิทยา IP:: 171.4.239.44 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ประจำปี 2563 [โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี | ] [อ่าน 7 ครั้ง]
โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคีได้มีการจัดการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : [โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี | ] [อ่าน 6 ครั้ง]
กิจกรรมเตรียมความพร้อม เดินทางไกล walk rally [โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี | ] [อ่าน 6 ครั้ง]
จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา [โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี | ] [อ่าน 3 ครั้ง]
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน้านห้วยลึก [โดย: บ้านห้วยลึก | ] [อ่าน 19 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th