ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชร. 4 
 
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565
เมื่อ 2022-03-18 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 73 ครั้ง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-กันยายน 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-กันยายน 2564
เมื่อ 2022-03-15 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 71 ครั้ง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-สิงหาคม 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-สิงหาคม 2564
เมื่อ 2022-03-15 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 75 ครั้ง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-กรกฎาคม 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-กรกฎาคม 2564
เมื่อ 2022-03-15 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 60 ครั้ง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-มิถุนายน-
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-มิถุนายน-
เมื่อ 2022-03-15 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 47 ครั้ง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564
เมื่อ 2022-03-15 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 45 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ปีงบประมาณ 2565 เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนใ
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ปีงบประมาณ 2565 เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด 49 โรงเรียนและ สพป.เชียงราย เขต 4
เมื่อ 2022-03-01 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 66 ครั้ง
ประกาศเผยแพน่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์โฆษ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด 49 โรงเรียนและ สพป.เชียงราย เขต 4
เมื่อ 2022-03-01 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 66 ครั้ง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
เมื่อ 2021-12-27 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 86 ครั้ง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
เมื่อ 2021-12-27 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 86 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2564
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2564
เมื่อ 2021-11-24 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 398 ครั้ง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
เมื่อ 2021-11-08 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 297 ครั้ง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565
เมื่อ 2021-11-08 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 397 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน 41 โรงเรียน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน 41 โรงเรียน
เมื่อ 2021-07-09 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 544 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนรูปแบบ IC4 และ IC3 สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในสังกัด สพป. เชียงราย เขต 4 รวม
เมื่อ 2021-07-09 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 459 ครั้ง
<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 16 ถึง 30 จากทั้งหมด 92 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th