ข่าวกลุ่มงานในสังกัด สพป.เชียงราย 4 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์งานอาคารสถานที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้บุคลากรในสำนักงานร่วมกันทำความสะอาด Big Cleaning Day ตามปฏิทินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day และผังการแบ่งเขตความรับผิดชอบภายใน สพป.เชียงราย เขต 4
เมื่อ 2021-01-14 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 7 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์งานอาคารสถานที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มอำนวยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดบริเวณจุดเสี่ยงภายใน สพป.เชียงราย เขต 4 เพื่อลดความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVI
เมื่อ 2021-01-07 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 42 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์งานอาคารสถานที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มอำนวยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดบริเวณหอประชุมจอมจ้อ เพื่อลดความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สร้างความมั่นใ
เมื่อ 2020-12-08 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 127 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์งานอาคารสถานที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มอำนวยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดบริเวณจุดเสี่ยง ภายใน สพป.เชียงราย เขต 4 เพื่อลดความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVI
เมื่อ 2020-12-08 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 104 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ นางสุมาริกา จิรกาลนุกุล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สสท.เทิง-ขุนตาล (พ่อครูนิพนธ์ กันยะมูล ผู้เสียชีวิต) ให้แก่แม่จันท
เมื่อ 2020-12-03 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 128 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เมื่อ 2020-11-16 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 168 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ แจ้งเรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ แจ้งเรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ 2020-11-10 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 173 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ แจ้งเรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ แจ้งเรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ 2020-11-10 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 167 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ แจ้งเรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ แจ้งเรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ 2020-11-10 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 117 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ แจ้งเรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ แจ้งเรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ 2020-11-10 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 222 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ แจ้งเรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ แจ้งเรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ 2020-11-10 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 178 ครั้ง
คู่มือ การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เมื่อ 2020-11-02 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 1065 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
ดร.ทศพร เมฆอากาศ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ นายสมดุลย์ เจริญสุข รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 และบุคลากรทางการศึกษา เคารพศพวางหรีด พ่อครูนิพนธ์ กันยะมูล ข้าราชการบำนาญ ในวันจันทร์ท
เมื่อ 2020-10-06 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 196 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
ดร.ทศพร เมฆอากาศ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ นางสุมาริกา จิรกาลนุกุล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกผู้เสียชีวิต นายปาน บุตรพรม (นางจำนงค์ บุตรพรม ผู้รับ)
เมื่อ 2020-10-06 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 164 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
ดร.ทศพร เมฆอากาศ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน (People to People Connectivity) ปร
เมื่อ 2020-09-08 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 292 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 155 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th