ข่าวกลุ่มงานในสังกัด สพป.เชียงราย 4 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
นายวิทย์  ศรีวะรมย์  ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ นางสุมาริกา จิรกาลนุกุล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ประชุมมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมตามขอบเขตของโครงการสำนักงานแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล
เมื่อ 2021-04-05 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 25 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
นายวิทย์  ศรีวะรมย์  ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน ของ สพป.เชียงราย เขต 4 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรร
เมื่อ 2021-04-05 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 27 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
นายวิทย์  ศรีวะรมย์  ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมทำบุญ ไหว้พระ เวียนเทียน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564 ณ วัดพระธาตุจอมจ้อ อ.เทิง จ.เชียงราย วันที
เมื่อ 2021-04-05 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 34 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
นายวิทย์  ศรีวะรมย์  ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ นางสุมาริกา จิรกาลนุกุล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมโครงการฉลองครบรอบ 79 ปี ของบริษัทไทยประกันชี
เมื่อ 2021-03-17 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 57 ครั้ง
ตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของโรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง (ตชด.อนุสรณ์)
หน่วยตรวสสอบภายใน ทำการตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของโรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง (ตชด.อนุสรณ์)
เมื่อ 2021-03-17 โดย: หน่วยตรวจสอบภายใน อ่าน 85 ครั้ง
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ นายสมพงษ์ บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 และน
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ นายสมพงษ์ บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 และนางพรนาถ เดชโภชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลเ ข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 2021-03-17 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล อ่าน 105 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
นางสุมาริกา จิรกาลนุกุล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบจองรถยนต์ส่วนกลางในระบบ My Office ณ ห้องประชุมเมืองเทิง สพป.เชียงราย เขต 4 วันที่ 16 มีนาคม 2564
เมื่อ 2021-03-16 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 76 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
นางสุมาริกา จิรกาลนุกุล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานประชุมกลุ่มอำนวยการ ในการบริหารงานภายในกลุ่มอำนวยการ พร้อมทั้งมอบช่อดอกไม้ต้อนรับ นางวิรมณ อนุเคราะห์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่
เมื่อ 2021-03-15 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 79 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์งานอาคารสถานที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
นายวิทย์  ศรีวะรมย์  ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้กลุ่มอำนวยการ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำ ล้างทำความสะอาดถนน สร้างความชุ่มชื้นในอากาศลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM. 2.5 ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2564
เมื่อ 2021-03-15 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 78 ครั้ง
ตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ
หน่วยตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ
เมื่อ 2021-03-10 โดย: หน่วยตรวจสอบภายใน อ่าน 85 ครั้ง
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป. เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ นายสมพงษ์ บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 พร
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป. เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ นายสมพงษ์ บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่
เมื่อ 2021-03-08 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล อ่าน 79 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
นายสมดุลย์ เจริญสุข รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานการประชุมกลุ่มอำนวยการในการบริหารงานของกลุ่มอำนวยการ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เมื่อ 2021-02-04 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 168 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้กลุ่มอำนวยการจัดทำโครงการสำนักงานแห่งความสุข (Happy Office) โดยมี นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางสาวสุรีวรรณ ฟองอินทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมก
เมื่อ 2021-02-04 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 142 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้กลุ่มอำนวยการจัดทำโครงการสำนักงานแห่งความสุข (Happy Office) โดยมี นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ให้คำปรึกษาในการดำเนินงานในโครงการ Happy O
เมื่อ 2021-02-04 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 141 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์งานอาคารสถานที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้บุคลากรในสำนักงานร่วมกันทำความสะอาด Big Cleaning Day ตามปฏิทินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day และผังการแบ่งเขตความรับผิดชอบภายใน สพป.เชียงราย เขต 4
เมื่อ 2021-01-14 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 203 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 169 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th