ข่าวกลุ่มงานในสังกัด สพป.เชียงราย 4 
 
ตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล)
หน่วยตรวจสอบภายในทำการเข้าตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านต้าหลวง (ต้าประชานุกูล)
เมื่อ 2019-12-23 โดย: หน่วยตรวจสอบภายใน อ่าน 83 ครั้ง
ประชุมการหักเงินเดือน เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้
ประชุมการหักเงินเดือน เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น ณ หอประชุมจอมจ้อ ศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4 (โรงเรียนวัดพระเ
เมื่อ 2019-12-23 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 215 ครั้ง
ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผอ. สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ นางสุทธินันท์ คันธวิวรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำน
ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผอ. สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ นางสุทธินันท์ คันธวิวรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียด และนำเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และกา
เมื่อ 2019-11-12 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล อ่าน 248 ครั้ง
ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผอ. สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ นางพรนาถ เดชโภชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบ
ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผอ. สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ นางพรนาถ เดชโภชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/
เมื่อ 2019-11-12 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล อ่าน 173 ครั้ง
นางพรนาถ เดชโภชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้รับมอบหมายจาก ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำน
นางพรนาถ เดชโภชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้รับมอบหมายจาก ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงรา
เมื่อ 2019-09-24 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล อ่าน 275 ครั้ง
นางสุทธินันท์ คันธวิวรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคลพร้อ
นางสุทธินันท์ คันธวิวรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคลพร้อมคณะ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เข้าร่วมประชุมคณะ
เมื่อ 2019-09-17 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล อ่าน 291 ครั้ง
การประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินงานและพิจารณาคัดเลือกภาคีเครือข่าย ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ
ประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินงานและพิจารณาคัดเลือกภาคีเครือข่าย ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ในการจัดทำแผนบริ
เมื่อ 2019-09-16 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 200 ครั้ง
การคัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 17 ปี พ.ศ.2563
การคัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 17 ปี พ.ศ.2563
เมื่อ 2019-09-04 โดย: กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อ่าน 283 ครั้ง
ให้ความรู้การใช้โปรแกรมระบบบริหารงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่
นายไพศาล ชนะกุล ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเม็งรายมหาราช ให้ความรู้การใช้โปรแกรมระบบบริหารงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุมเมืองเทิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
เมื่อ 2019-09-04 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 213 ครั้ง
ตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของโรงเรียนบรรพตวิทยา
หน่วยตรวจสอบภายในทำการเข้าตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของโรงเรียนบรรพตวิทยา
เมื่อ 2019-08-26 โดย: หน่วยตรวจสอบภายใน อ่าน 194 ครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 8/2562
การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 8/2562
เมื่อ 2019-08-22 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล อ่าน 308 ครั้ง
ตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของโรงเรียนแม่ต๋ำกลาง
หน่วยตรวจสอบภายในทำการเข้าตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของโรงเรียนแม่ต๋ำกลาง
เมื่อ 2019-08-21 โดย: หน่วยตรวจสอบภายใน อ่าน 163 ครั้ง
ตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านหนองบัว
หน่วยตรวจสอบภายในทำการเข้าตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านหนองบัว
เมื่อ 2019-08-19 โดย: หน่วยตรวจสอบภายใน อ่าน 151 ครั้ง
ตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านเวียงหวาย
หน่วยตรวจสอบภายในทำการเข้าตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านเวียงหวาย
เมื่อ 2019-08-16 โดย: หน่วยตรวจสอบภายใน อ่าน 151 ครั้ง
ตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว (ประชาสงเคราะห์ 2)
หน่วยตรวจสอบภายในทำการเข้าตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว (ประชาสงเคราะห์ 2)
เมื่อ 2019-08-16 โดย: หน่วยตรวจสอบภายใน อ่าน 117 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 52 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th