ข่าวกลุ่มงานในสังกัด สพป.เชียงราย 4 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 แจ้ง เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 แจ้ง เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ 2020-06-29 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 39 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ แจ้ง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ แจ้ง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ 2020-06-26 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 17 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 แจ้ง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 แจ้ง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ 2020-06-26 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 16 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 แจ้ง รวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 แจ้ง รวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ 2020-06-26 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 20 ครั้ง
ดร.ทศพร เมฆอากาศ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธาน ประชุมการรายงานข้อมูลในระบบติดตามประเมินผลแห่ง
ดร.ทศพร เมฆอากาศ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธาน ประชุมการรายงานข้อมูลในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เมื่อ 2020-06-24 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 28 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ 2020-06-19 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 49 ครั้ง
ประชุม PLC เรื่อง การรายงานข้อมูลแผนงาน/โครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประชุม PLC เรื่อง การรายงานข้อมูลแผนงาน/โครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เมื่อ 2020-06-19 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 51 ครั้ง
นายสมดุลย์ เจริญสุข รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธาน พร้อมผู้เข้าร่วมประชุม.
นายสมดุลย์ เจริญสุข รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธาน พร้อมผู้เข้าร่วมประชุม ..
เมื่อ 2020-06-15 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 52 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ แจ้ง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ แจ้ง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ 2020-06-10 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 33 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร แจ้ง เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร แจ้ง เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ 2020-06-10 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 37 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม แจ้ง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม แจ้ง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ 2020-06-10 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 21 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ แจ้ง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ แจ้ง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ 2020-06-10 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 27 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ แจ้ง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ แจ้ง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ 2020-06-10 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 27 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ แจ้ง ขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ แจ้ง ขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ 2020-06-10 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 7 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ แจ้ง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ แจ้ง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ 2020-06-09 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 28 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 113 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th