ข่าวกลุ่มงานในสังกัด สพป.เชียงราย 4 
 
การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 8/2562
การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 8/2562
เมื่อ 2019-08-22 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล
ตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของโรงเรียนแม่ต๋ำกลาง
หน่วยตรวจสอบภายในทำการเข้าตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของโรงเรียนแม่ต๋ำกลาง
เมื่อ 2019-08-21 โดย: หน่วยตรวจสอบภายใน อ่าน 1 ครั้ง
ตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านหนองบัว
หน่วยตรวจสอบภายในทำการเข้าตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านหนองบัว
เมื่อ 2019-08-19 โดย: หน่วยตรวจสอบภายใน อ่าน 12 ครั้ง
ตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านเวียงหวาย
หน่วยตรวจสอบภายในทำการเข้าตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านเวียงหวาย
เมื่อ 2019-08-16 โดย: หน่วยตรวจสอบภายใน อ่าน 10 ครั้ง
ตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว (ประชาสงเคราะห์ 2)
หน่วยตรวจสอบภายในทำการเข้าตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว (ประชาสงเคราะห์ 2)
เมื่อ 2019-08-16 โดย: หน่วยตรวจสอบภายใน อ่าน 6 ครั้ง
ตรวจสอบ ติดตาม และกำกับการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม (ตุ้มใต้ตระการคุณ)
หน่วยตรวจสอบภายในทำการเข้าตรวจสอบ ติดตาม และกำกับการปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม (ตุ้มใต้ตระการคุณ)
เมื่อ 2019-08-13 โดย: หน่วยตรวจสอบภายใน อ่าน 35 ครั้ง
ตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง
หน่วยตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง
เมื่อ 2019-08-08 โดย: หน่วยตรวจสอบภายใน อ่าน 46 ครั้ง
ร่วมงาน วันรพี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ศาลจังหวัดเทิง
ร่วมงานวันรพี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลจังหวัดเทิง
เมื่อ 2019-08-08 โดย: บ้านใหม่ อ่าน 43 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่
การประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2562
เมื่อ 2019-08-08 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล อ่าน 53 ครั้ง
ตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของโรงเรียนไตรมิตรวิทยา
หน่วยตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของโรงเรียนไตรมิตรวิทยา
เมื่อ 2019-08-06 โดย: หน่วยตรวจสอบภายใน อ่าน 40 ครั้ง
การติดตามผลการปฏิบัติงาน
ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่งทำหน้าที่พี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานของนางนฤนาถ สุกใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำม้า ซึ
เมื่อ 2019-08-06 โดย: บ้านน้ำม้า อ่าน 31 ครั้ง
ออกติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนบ้านแก่นวิทยาและบ้านน้ำม้า
ออกติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนบ้านแก่นวิทยาและบ้านน้ำม้า อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เมื่อ 2019-08-06 โดย: กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อ่าน 35 ครั้ง
ตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านงิ้วใหม่
หน่วยตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านงิ้วใหม่
เมื่อ 2019-08-05 โดย: หน่วยตรวจสอบภายใน อ่าน 21 ครั้ง
การประชุมกลุ่มอำนวยการ
นายสมดุลย์ เจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เป็นประธานในการประชุมกลุ่มอำนวยการ ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า วันที่ 5 สิงหาคม 2562
เมื่อ 2019-08-05 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 40 ครั้ง
เกลี่ยอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
การประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ครั้งที่ 1/2562
เมื่อ 2019-08-02 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล อ่าน 62 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 42 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th