ข่าวกลุ่มงานในสังกัด สพป.เชียงราย 4 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
ดร.ทศพร เมฆอากาศ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน (People to People Connectivity) ปร
เมื่อ 2020-09-08 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 55 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ แจ้งเรื่อง การจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีเลิกสถานศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ แจ้งเรื่อง การจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ 2020-08-27 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 63 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ แจ้งเรื่อง เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ แจ้งเรื่อง เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ 2020-08-27 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 58 ครั้ง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก แจ้งเรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก แจ้งเรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ 2020-08-27 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 34 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ แจ้งเรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ แจ้งเรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ 2020-08-27 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 57 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ แจ้งเรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ แจ้งเรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ 2020-08-27 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 40 ครั้ง
ดร.ทศพร เมฆอากาศ รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 เป็นประธา
ดร.ทศพร เมฆอากาศ รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
เมื่อ 2020-08-21 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล อ่าน 137 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์งานอาคารสถานที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
ดร.ทศพร เมฆอากาศ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้บุคลากรในสำนักงานร่วมกันทำความสะอาด Big Cleaning Day ตามปฏิทินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day และผังการแบ่งเขตความรับผิดชอบภายใน สพป.เชี
เมื่อ 2020-08-10 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 112 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒ เรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒ เรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ 2020-08-05 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 88 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ เรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ เรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ 2020-08-05 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 83 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต ๑ เรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต ๑ เรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ 2020-08-05 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 75 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓ เรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓ เรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ 2020-08-05 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 59 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ เรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ เรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ 2020-08-05 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 39 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ เรื่องการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ เรื่องการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ 2020-08-05 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 61 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทีชัยภูมิ เขต ๒ เรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทีชัยภูมิ เขต ๒ เรื่อง การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ 2020-08-05 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 31 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 141 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th