ข่าวกลุ่มงานในสังกัด สพป.เชียงราย 4 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์งานอาคารสถานที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4 ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองและเช็ดทำความสะอาดจุดเสี่ยงภายในสำนักงาน เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความมั่นใจแก่บุคลากรและผู้มาติดต่
เมื่อ 2020-03-27 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 13 ครั้ง
นายสมดุลย์ เจริญสุข รอง ผอ.สพป.ชร.4 และเจ้าหน้าที่ กลุ่มนโยบายและแผน ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันกา
นายสมดุลย์ เจริญสุข รอง ผอ.สพป.ชร.4 และเจ้าหน้าที่ กลุ่มนโยบายและแผน ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เมื่อ 2020-03-27 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 17 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 แจ้งการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรง
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 แจ้งการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูล
เมื่อ 2020-03-25 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 11 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 แจ้งการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรี
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 แจ้งการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งโตนด
เมื่อ 2020-03-25 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 13 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์งานอาคารสถานที่ สพป.เชียงราย เขต 4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้จัดตั้งจุดคัดกรอง และบริการเจลล้างมือบริเวฯหน้าตึกอำนวยการ สำหรับผู้ที่มาติดต่อราชการและผู้รับบริการ
เมื่อ 2020-03-24 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 31 ครั้ง
กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมรับฟังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. โดยมี เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน ผ่านร
ลุ่มนโยบายและแผน ร่วมรับฟังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. โดยมี เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน ผ่านระบบทางไกล (Vedio Conference)
เมื่อ 2020-03-24 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 23 ครั้ง
นายกฤษฏิ์ การะเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิสิต การจัดทำแผนปฏิบัติการประ
นายกฤษฏิ์ การะเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิสิต การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อ 2020-03-19 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 16 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์งานอาคารสถานที่ สพป.เชียงราย เขต 4
กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ทำความสะอาดอุปกรณ์สำนักงาน ราวบันได และจุดเสี่ยงที่เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จะแพร่ระบาด เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563
เมื่อ 2020-03-17 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 53 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการ สพป.เชียงราย เขต 4
นายสมดุลย์ เจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และบุคลากรทางการศึกษา มอบเงินสวัสดิการเยี่ยมผู้ป่วย นางสาวกนิกนาฏ แก้วสิมมา ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563
เมื่อ 2020-03-17 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 48 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา แจ้งการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้า
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา แจ้งการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาใน
เมื่อ 2020-03-17 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 40 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 แจ้งการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเ
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 แจ้งการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนหนองใสใหม่สามัคคี
เมื่อ 2020-03-17 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 33 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 แจ้งการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐ
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 แจ้งการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหาดสั่ง เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนบ้านหาดสั่งหาดทรายทอง”
เมื่อ 2020-03-17 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 19 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 แจ้งการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โ
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 แจ้งการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาอุดม เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนบ้านนาอุดมนาสมใจ”
เมื่อ 2020-03-17 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 6 ครั้ง
นายกฤษฏิ์ การะเกตุ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมออกกำลังกาย ตามกิจกรรมออก
นายกฤษฏิ์ การะเกตุ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมออกกำลังกาย ตามกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ สร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน ตามนโยบาย พลเอก ประยุทธ
เมื่อ 2020-02-27 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 71 ครั้ง
นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล และนายมรกต อนุเคราะห์ มอบกระเช้าผลไม้ เพื่อเป็นการขอบคุณ บุคลากรกลุ่มน
นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล และนายมรกต อนุเคราะห์ มอบกระเช้าผลไม้ เพื่อเป็นการขอบคุณ บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ในโอกาสจะไปดำรง ตำแหน่งใหม่
เมื่อ 2020-02-24 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 132 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 68 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th