ข่าวกลุ่มงานในสังกัด สพป.เชียงราย 4 
 
จุลสาร กลุ่มบริหารงานบุคคล ประจำเดือนมิถุนายน 2564
จุลสาร กลุ่มบริหารงานบุคคล ประจำเดือนมิถุนายน 2564
เมื่อ 2021-08-02 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล อ่าน 8 ครั้ง
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาร
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา(การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา/การเกลี่ยอัตร
เมื่อ 2021-07-29 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล อ่าน 25 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
จัดเตรียม ตกแต่งต้นเทียน เพื่อนำถวายเทียนพรรษา
เมื่อ 2021-07-21 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 21 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
PLC กลุ่มอำนวยการ
เมื่อ 2021-07-16 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 32 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์งานอาคารสถานที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
Big Cleaning Day ประจำเดือนกรกฎาคม
เมื่อ 2021-07-14 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 37 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์งานอาคารสถานที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
พ่น เช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดบริเวณภายในสำนักงาน
เมื่อ 2021-07-12 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 39 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online
เมื่อ 2021-07-08 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 87 ครั้ง
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาสรรหาเพื่อเปลี่ยนตำแหน่
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาสรรหาเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต
เมื่อ 2021-06-29 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล อ่าน 113 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์งานอาคารสถานที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
ให้ยืมรถยนต์เพื่อใช้ส่งของช่วยเหลือประชาชน ตำบลตับเต่า
เมื่อ 2021-06-28 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 58 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
วิเคราะห์ ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เมื่อ 2021-06-22 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 103 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์งานอาคารสถานที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
PLC งานอาคารสถานที่ งานยามรักษาความปลอดภัย กลุ่มอำนวยการ
เมื่อ 2021-06-08 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 189 ครั้ง
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบให้นาย สมพงษ์ บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธ
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบให้นาย สมพงษ์ บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ของนายอดิศ
เมื่อ 2021-06-05 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล อ่าน 241 ครั้ง
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป. เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ นายสมพงษ์ บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 แล
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป. เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ นายสมพงษ์ บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 และนางพรนาถ เดชโภชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอ
เมื่อ 2021-05-11 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล อ่าน 204 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์งานอาคารสถานที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ มอบหมายให้บุคลากรในสำนักงานทำความสะอาด Big Cleaning Day ประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อลดความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สร้างความมั่นใจแก่ผู้มาใ
เมื่อ 2021-05-11 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 147 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
นายวิทย์  ศรีวะรมย์  ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ นางสุมาริกา จิรกาลนุกุล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2564 ณ
เมื่อ 2021-05-06 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 168 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 188 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th