ข่าวกลุ่มงานในสังกัด สพป.เชียงราย 4 
 
การประชุมเพื่อดำเนินการพิจารณ์(ร่าง)กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาผ่านระบบออนไลน์

เมื่อ 2022-04-29 โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อ่าน 17 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคอำเภอเทิง (ศปก.อ.เทิง)
เมื่อ 2022-04-25 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 28 ครั้ง
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ เป็นประธานประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินงานระบบการประ

เมื่อ 2022-04-20 โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อ่าน 28 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
ประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางประเมินสถานะของหน่วยงานสู่ระบบราชการ ๔.๐
เมื่อ 2022-04-01 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 32 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2565
เมื่อ 2022-03-31 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 39 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธื งานอาคารสถานที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
พ่น เช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดบริเวณภายในสำนักงาน
เมื่อ 2022-03-24 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 47 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานอาคารสถานที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
พ่น เช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดบริเวณภายในสำนักงาน
เมื่อ 2022-03-18 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 68 ครั้ง
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เมื่อ 2022-03-14 โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อ่าน 81 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
ประชุมแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
เมื่อ 2022-03-11 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 58 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานอาคารสถานที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
Big Cleaning Day ประจำเดือนมีนาคม
เมื่อ 2022-03-09 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 76 ครั้ง
นิเทศ ติดตาม โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายฯ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมืองและโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด

เมื่อ 2022-03-07 โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อ่าน 82 ครั้ง
นิเทศ ติดตาม โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ต

เมื่อ 2022-03-04 โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อ่าน 831 ครั้ง
รับมอบข้อสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เมื่อ 2022-03-04 โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อ่าน 48 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT อำเภอเวียงแก่น

เมื่อ 2022-03-01 โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อ่าน 54 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT อำเภอเทิง 2

เมื่อ 2022-03-01 โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อ่าน 39 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 232 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th