ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชร. 4 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน 41 โรงเรียน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน 41 โรงเรียน
เมื่อ 2021-07-09 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 188 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนรูปแบบ IC4 และ IC3 สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในสังกัด สพป. เชียงราย เขต 4 รวม
เมื่อ 2021-07-09 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 183 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน(อาคารอำนวยการ) และต่อเติมชั้นล่างบ้านพัก ประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ
เมื่อ 2021-07-07 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 226 ครั้ง
ประชุมพิจารณาผลการจัดซื้อ โดยวิธีคัดเลือก โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน
ประชุมพิจารณาผลการจัดซื้อ โดยวิธีคัดเลือก โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน 41 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เมื่อ 2021-07-06 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 155 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ รูปแบบIC4 สำหรับโรงเรียนขนาดกลางและ IC3 สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
เมื่อ 2021-07-02 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 125 ครั้ง
การอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
การอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
เมื่อ 2021-07-02 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 99 ครั้ง
การประชุมจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างโครงการจัดซื่อครุ
การประชุมจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างโครงการจัดซื่อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียนDLTVสำหรับโรงเรียนStand Alone จำนวน 41 โรงเรียน
เมื่อ 2021-07-02 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 50 ครั้ง
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563
เมื่อ 2021-06-23 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 116 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน 41 โรงเรียน
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน 41 โรงเรียน
เมื่อ 2021-06-21 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 88 ครั้ง
เปลี่ยนแปลงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2564โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ
เปลี่ยนแปลงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2564โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนรูปแบบ IC4 และ IC3 สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนขนาดกลางและ
เมื่อ 2021-06-17 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 149 ครั้ง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
เมื่อ 2021-06-11 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 107 ครั้ง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
เมื่อ 2021-06-11 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 107 ครั้ง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
เมื่อ 2021-06-11 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 102 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2564โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2564โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนรูปแบบ : IC4 และ IC3 สำหรับจัดสรรให้โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัด สพป
เมื่อ 2021-06-07 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 144 ครั้ง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
เมื่อ 2021-03-24 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 279 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 64 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th