ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชร. 4 
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
เมื่อ 2020-09-21 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 18 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด จำนวน 19 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด จำนวน 19 รายการ
เมื่อ 2020-09-21 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 18 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อ 2020-09-18 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 24 ครั้ง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563
เมื่อ 2020-09-15 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 20 ครั้ง
ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อจัดสรรให้ โรงเรียนในสังกัด 19 รายการ แยกพิจารณาราคา
ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อจัดสรรให้ โรงเรียนในสังกัด 19 รายการ แยกพิจารณาราคา 15 รายการ
เมื่อ 2020-09-10 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 43 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
เมื่อ 2020-09-08 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 31 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การศึกษา 40 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การศึกษา 40 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อ 2020-09-08 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 30 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อ 2020-08-31 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 35 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อ 2020-08-31 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 44 ครั้ง
ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อจัดสรรให้ โรงเรียนในสังกัด แยกพิจารณาราคา 40 รายการ
ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อจัดสรรให้ โรงเรียนในสังกัด แยกพิจารณาราคา 40 รายการ
เมื่อ 2020-08-19 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 25 ครั้ง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
เมื่อ 2020-08-19 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 22 ครั้ง
ประกาศร่างTORโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 13 กลุ่มรายการเพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงรา
ประกาศร่างTORโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 13 กลุ่มรายการเพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 4 37 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เมื่อ 2020-08-14 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 161 ครั้ง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 13 กลุ่มรายการเพื่อจัดสรรให้โรงเ
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 13 กลุ่มรายการเพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 4 37 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เมื่อ 2020-08-14 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 54 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรุภัณฑ์การศึกษา,ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 14 รายก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรุภัณฑ์การศึกษา,ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 14 รายการ
เมื่อ 2020-08-10 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 63 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อ 2020-07-29 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 91 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 40 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th