ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชร. 4 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 รูปแบบ IC2 Type1 และ Type 2เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด 9 โรงเรีย
เมื่อ 2020-06-30 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 13 ครั้ง
ประกาศประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเช
ประกาศประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2009 หรือโรควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
เมื่อ 2020-06-19 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 36 ครั้ง
ประกาศการซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ ๒
ประกาศการซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รูปแบบ IC๒ Type ๑ เพื่อจัดสรรให้โรงเรียน 9 โรงเรียน
เมื่อ 2020-06-17 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 45 ครั้ง
ยกเลิกประกาศการซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบปร
ยกเลิกประกาศการซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รูปแบบ IC๒ Type ๑ เพื่อจัดสรรให้โรงเรียน 9 โรงเรียน
เมื่อ 2020-06-16 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 37 ครั้ง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
เมื่อ 2020-06-12 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 43 ครั้ง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2563โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรี
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2563โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รูปแบบ IC๒ Type ๑ เพื่อจัดสรรให้โรงเรียน 9 โรงเรียน
เมื่อ 2020-06-01 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 100 ครั้ง
ประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2563โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำห
ประกาศเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2563โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รูปแบบ IC๒ Type ๑ เพื่อจัดสรรให้โรงเรียน 9 โรงเรียน
เมื่อ 2020-06-01 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 72 ครั้ง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
เมื่อ 2020-05-18 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 120 ครั้ง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
เมื่อ 2020-05-18 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 118 ครั้ง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
เมื่อ 2020-05-18 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 114 ครั้ง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
เมื่อ 2020-02-27 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 146 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ เอ4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ เอ4
เมื่อ 2020-02-12 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 188 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างกระดาษ A4
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างกระดาษ A4
เมื่อ 2020-02-03 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 143 ครั้ง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
เมื่อ 2020-01-14 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 182 ครั้ง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
เมื่อ 2020-01-07 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 150 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 19 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th