ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชร. 4 
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
เมื่อ 2021-03-24 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 42 ครั้ง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
เมื่อ 2021-03-24 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 38 ครั้ง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
เมื่อ 2021-03-24 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 34 ครั้ง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563
เมื่อ 2020-12-22 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 248 ครั้ง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
เมื่อ 2020-12-22 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 223 ครั้ง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
เมื่อ 2020-12-04 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 286 ครั้ง
ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2563
ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2563
เมื่อ 2020-11-24 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 524 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 2564
เมื่อ 2020-11-03 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 304 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารงบลงทุน 2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารงบลงทุน 2564
เมื่อ 2020-11-02 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 288 ครั้ง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563
เมื่อ 2020-10-06 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 271 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
เมื่อ 2020-09-21 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 343 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด จำนวน 19 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด จำนวน 19 รายการ
เมื่อ 2020-09-21 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 266 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อ 2020-09-18 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 274 ครั้ง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563
เมื่อ 2020-09-15 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 221 ครั้ง
ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อจัดสรรให้ โรงเรียนในสังกัด 19 รายการ แยกพิจารณาราคา
ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อจัดสรรให้ โรงเรียนในสังกัด 19 รายการ แยกพิจารณาราคา 15 รายการ
เมื่อ 2020-09-10 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 209 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 50 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th