ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชร. 4 
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
เมื่อ 2020-02-27 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 25 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ เอ4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ เอ4
เมื่อ 2020-02-12 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 36 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างกระดาษ A4
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างกระดาษ A4
เมื่อ 2020-02-03 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 42 ครั้ง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
เมื่อ 2020-01-14 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 93 ครั้ง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
เมื่อ 2020-01-07 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 68 ครั้ง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 ถึง พฤศจิกายน 2562
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 ถึง พฤศจิกายน 2562
เมื่อ 2019-12-26 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 69 ครั้ง
ประกาศเชิญชวน
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อ 2019-07-08 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 263 ครั้ง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่ 8 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จำนวน 4 ชุด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่ 8 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จำนวน 4 ชุด
เมื่อ 2019-07-08 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 216 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของโรงเรียนขนาดเล็ก
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของโรงเรียนขนาดเล็ก
เมื่อ 2019-05-27 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 321 ครั้ง
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th