ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชร. 4 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
เมื่อ 2020-01-14 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 23 ครั้ง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
เมื่อ 2020-01-07 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 16 ครั้ง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 ถึง พฤศจิกายน 2562
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 ถึง พฤศจิกายน 2562
เมื่อ 2019-12-26 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 23 ครั้ง
ประกาศเชิญชวน
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อ 2019-07-08 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 204 ครั้ง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่ 8 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จำนวน 4 ชุด
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่ 8 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จำนวน 4 ชุด
เมื่อ 2019-07-08 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 178 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของโรงเรียนขนาดเล็ก
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของโรงเรียนขนาดเล็ก
เมื่อ 2019-05-27 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 273 ครั้ง
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th