ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียน 
 
การตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 จ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง พร้อมคณะครู ได้รับการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ
เมื่อ 2020-07-03 โดย: บ้านแผ่นดินทอง อ่าน 45 ครั้ง
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.
โรงเรียนบ้านห้วยลึก จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในโรงเรียนและชุมชน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย. 2563
เมื่อ 2020-07-02 โดย: บ้านห้วยลึก อ่าน 8 ครั้ง
เปิดเทอมวันแรก 1 กรกฎาคม 2563
ขอขอบคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าข่าที่อนุเคราะห์ อสม.มาช่วยคัดกรอง เด็กนักเรียนและผู้ปกครองในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เมื่อ 2020-07-02 โดย: บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) อ่าน 10 ครั้ง
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2563
นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและคณะ ได้มาติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ในวันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านน้ำม้า ตำบ
เมื่อ 2020-07-01 โดย: บ้านน้ำม้า อ่าน 32 ครั้ง
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1
โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาล-เจดีย์) ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อซักซ้อมมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 และท่านกำนันเจริญ ตระการฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ 1 ชุด
เมื่อ 2020-07-01 โดย: อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) อ่าน 16 ครั้ง
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เมื่อ 2020-06-30 โดย: วัดพระเกิดคงคาราม อ่าน 48 ครั้ง
รับมอบเครื่องกดเจลล้างมือแบบเหยียบ
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ทางโรงเรียนบ้านปล้องใต้ รับมอบเครื่องกดเจลล้างมือแบบเหยียบ
เมื่อ 2020-06-29 โดย: บ้านปล้องใต้ อ่าน 33 ครั้ง
ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคีร่วมมือสถานศึกษาร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในรูปแบบของการสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางของการสื่อสารใน Social Media
เมื่อ 2020-06-29 โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี อ่าน 19 ครั้ง
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง
โรงเรียนบ้านแผ่นดินทองได้จัดให้มีกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน
เมื่อ 2020-06-29 โดย: บ้านแผ่นดินทอง อ่าน 23 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนประจำป
ตามประกาศของโรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป
เมื่อ 2020-06-27 โดย: วัดพระเกิดคงคาราม อ่าน 81 ครั้ง
โรงเรียนบ้านปล้องใต้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนบ้านปล้องใต้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปล้องใต้
เมื่อ 2020-06-26 โดย: บ้านปล้องใต้ อ่าน 24 ครั้ง
มอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดีแต่ยากจน
พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดีแต่ยากจน จำนวน 20 ทุน ทุนละ 500 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมดจำนวน 10,000 บาท เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปล้องใต้
เมื่อ 2020-06-26 โดย: บ้านปล้องใต้ อ่าน 14 ครั้ง
การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบโรงเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านหนองเตา
การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านหนองเตา
เมื่อ 2020-06-25 โดย: บ้านหนองเตา อ่าน 35 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
เมื่อ 2020-06-24 โดย: วัดพระเกิดคงคาราม อ่าน 112 ครั้ง
การประชุมทางไกล แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th
จ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง ได้นำคณะครูโรงเรียนบ้านแผ่นดินทองเข้าร่วมประชุมทางไกล แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับชั้นมัธยมศึกษา สพฐ.
เมื่อ 2020-06-23 โดย: บ้านแผ่นดินทอง อ่าน 55 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 607 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th