ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียน 
 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผอ. โรงเรียนบ้านผาแล ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
การประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนบ้านผาแล
เมื่อ 2020-03-26 โดย: บ้านผาแล อ่าน 70 ครั้ง
พิธีการมอบประกาศนียบัตร โครงการ D.A.R.E โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
พิธีการมอบประกาศนียบัตร โครงการ D.A.R.E โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
เมื่อ 2020-03-26 โดย: บ้านผาแล อ่าน 45 ครั้ง
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนบ้านผาแล ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนบ้านผาแล ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อ 2020-03-26 โดย: บ้านผาแล อ่าน 44 ครั้ง
พิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
พิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
เมื่อ 2020-03-26 โดย: บ้านผาแล อ่าน 54 ครั้ง
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
เมื่อ 2020-03-26 โดย: บ้านผาแล อ่าน 26 ครั้ง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1
นายสมพงษ์ บุตรวัน รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
เมื่อ 2020-03-25 โดย: บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) อ่าน 26 ครั้ง
การประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อ 2020-03-20 โดย: บ้านห้วยคุ อ่าน 54 ครั้ง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
นายสมดุล เจริญสุข รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารสถานศึกษา
เมื่อ 2020-03-18 โดย: อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) อ่าน 75 ครั้ง
ยินดีกับนักเรียนอนุบาล 3
โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี จัดกิจกรรมปัจฉิมอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2562
เมื่อ 2020-03-18 โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี อ่าน 44 ครั้ง
ประเมินการปฏิบัติงานของท่านผู้อำนวยการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ที่เข้าประเมินการปฏิบัติงานของท่านผู้อำนวยการโรงเรียน
เมื่อ 2020-03-18 โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี อ่าน 53 ครั้ง
โรงเรียนบ้านต้นเขือง สภานักเรียนโรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรี
วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านต้นเขือง สภานักเรียนโรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน
เมื่อ 2020-03-18 โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี อ่าน 40 ครั้ง
โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี จัดกิจกรรมมส่งเสริมการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาวิธีการทำปุ๋ยไส้เดื
วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 ????????โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี จัดกิจกรรมมส่งเสริมการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาวิธีการทำปุ๋ยไส้เดือน และเกษตรหมุนเวียน
เมื่อ 2020-03-18 โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี อ่าน 20 ครั้ง
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
โรงเรียนบ้านบุญนาค จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการแสดงผลงานนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เมื่อ 2020-03-11 โดย: บ้านบุญนาค อ่าน 91 ครั้ง
การรับมอบชุดกีฬาจากศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
การรับมอบชุดกีฬาจากศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
เมื่อ 2020-03-10 โดย: บ้านผาแล อ่าน 87 ครั้ง
การร่วมกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำหมู่บ้านผาแล โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
การร่วมกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำหมู่บ้านผาแล โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
เมื่อ 2020-03-10 โดย: บ้านผาแล อ่าน 92 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 567 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th