ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียน 
 
การประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งคำ
การประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งคำ
เมื่อ 2019-10-18 โดย: บ้านทุ่งคำ อ่าน 14 ครั้ง
รับสมัครบุคลากรลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านปล้องส้าน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน โดยวิธีการจ้างเหมา
เมื่อ 2019-10-17 โดย: บ้านปล้องส้าน อ่าน 16 ครั้ง
การวัดและประเมินผลระดับโรงเรียน ปกศ.2562
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านห้วยลึกได้จัดทำกำหนดการวัดและประเมินผลผู้เรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เมื่อ 2019-10-16 โดย: บ้านห้วยลึก อ่าน 15 ครั้ง
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนบ้านห้วยลึก ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันแสดงความสามารถศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ของโรงเรียนในเขตอำเภอเวียงแก่น
เมื่อ 2019-10-16 โดย: บ้านห้วยลึก อ่าน 15 ครั้ง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูพี่เลี้ยงทำหน้าที่ดูแลนักเรียนระดับอนุบาล

เมื่อ 2019-10-12 โดย: ชุมชนบ้านศรีดอนชัย อ่าน 19 ครั้ง
โครงการปันน้ำใจสู่น้อง โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
โครงการปันน้ำใจสู่น้อง โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
เมื่อ 2019-10-11 โดย: บ้านผาแล อ่าน 45 ครั้ง
กิจกรรมปันน้ำใจให้อุปกรณ์เสริมเติมความรู้
โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา กิจกรรมปันน้ำใจให้อุปกรณ์เสริมเติมความรู้
เมื่อ 2019-10-11 โดย: บ้านทุ่งคำ อ่าน 16 ครั้ง
กิจกรรมการทำปุ๋ยหมัก โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมการทำปุ๋ยหมัก โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
เมื่อ 2019-10-11 โดย: บ้านผาแล อ่าน 47 ครั้ง
โครงการปันรักให้น้อง โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
โครงการปันรักให้น้อง โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
เมื่อ 2019-10-11 โดย: บ้านผาแล อ่าน 42 ครั้ง
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นางยุพา ตินารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปล้องส้าน คณะครู ตัวแทนกรรมการสถานศึกษาและนักเรียน ให้การต้อน คณะกรรมการ การประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงาน ในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ
เมื่อ 2019-10-10 โดย: บ้านปล้องส้าน อ่าน 23 ครั้ง
ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่บรรจุใหม่
นายสมดุลย์ เจริญสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พร้อมด้วยคณะกรรมการได้มาประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่บรรจุใหม่ ในระยะเวล
เมื่อ 2019-10-09 โดย: บ้านน้ำม้า อ่าน 19 ครั้ง
ความสำเร็จของโรงเรียนบ้านผาแล งานศิลปหัตถกรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับอำเภอเวียงแก่น ปีการศึกษา 2562
ความสำเร็จของโรงเรียนบ้านผาแล งานศิลปหัตถกรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับอำเภอเวียงแก่น ปีการศึกษา 2562
เมื่อ 2019-10-07 โดย: บ้านผาแล อ่าน 98 ครั้ง
3 ต.ค.62 รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง โรงเรียนบ้านแผ่นดินทองได้นัดผู้ปกครองนักเรียนพื้นที่สูง จำนวน 33 คน เนื่องจากไม่มีบัญชีธนาคารให้มารับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข ระดับชั้นอนุบาล –มัธยมศึกษา ณ อ
เมื่อ 2019-10-03 โดย: บ้านแผ่นดินทอง อ่าน 66 ครั้ง
พิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมรา
ด้วยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ได้กำหนดพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อ 2019-09-30 โดย: บ้านบุญนาค อ่าน 56 ครั้ง
โครงการค่ายเด็กใฝ่ดี หอฝิ่น ป้องกันยาเสพติด ปี 2562
โรงเรียนบ้านบุญนาคได้นำนักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าโครงการค่ายเด็กใฝ่ดี หอฝิ่น ป้องกันยาเสพติด
เมื่อ 2019-09-30 โดย: บ้านบุญนาค อ่าน 74 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 420 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th