ข่าวโรงเรียนในสังกัด 
 
วันที่ 6 ตุลาคม 2564 โรงเรียนปอวิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักวิทยาศาสตร์น้อยสู่ชุมชน(แกนนำนักเรียน)
วันที่ 6 ตุลาคม 2564 โรงเรียนปอวิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักวิทยาศาสตร์น้อยสู่ชุมชน(แกนนำนักเรียน)
เมื่อ 2021-10-08 โดย: ปอวิทยา อ่าน 17 ครั้ง
วันที่ 2 - 8 ตุลาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านทุ่งคำได้ดำเนินการทดสอบความรู้นักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1ปี
วันที่ 2-8 ตุลาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านทุ่งคำได้ดำเนินการทดสอบความรู้นักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เมื่อ 2021-10-07 โดย: บ้านทุ่งคำ อ่าน 31 ครั้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคำ ได้มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคำ ได้มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)
เมื่อ 2021-10-07 โดย: บ้านทุ่งคำ อ่าน 15 ครั้ง
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ ขอขอบพระคุณ คุณหมอสมชาย ศิริเทพทรงกลด ผู้ใหญ่ใจดี และจิตอาสา
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ ขอขอบพระคุณ คุณหมอสมชาย ศิริเทพทรงกลด ผู้ใหญ่ใจดี และจิตอาสา
เมื่อ 2021-10-07 โดย: บ้านทุ่งคำ อ่าน 26 ครั้ง
การวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านห้วยลึก
โรงเรียนบ้านห้วยลึกจัดทำการวัดและประเมินผลผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 4 ตุลาคม 2564 โดยได้ดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
เมื่อ 2021-10-05 โดย: บ้านห้วยลึก อ่าน 40 ครั้ง
นักเรียน อย.น้อย และแกนนำนักเรียนห้องปฐมพยาบาลโรงเรียนบ้านทุ่งคำ เข้ารับการอบรม
นักเรียน อย.น้อย และแกนนำนักเรียนห้องปฐมพยาบาลโรงเรียนบ้านทุ่งคำ เข้ารับการอบรม
เมื่อ 2021-10-04 โดย: บ้านทุ่งคำ อ่าน 34 ครั้ง
นักศึกษาชาวต่างชาติสอนภาษา
นักศึกษาชาวต่างชาติสอนภาษาโรงเรียนบ้านเวียงหมอก
เมื่อ 2021-10-02 โดย: บ้านเวียงหมอก อ่าน 46 ครั้ง
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ ได้รับความอนุเคราะห์ข้าวสารประจำเดือนตุลาคม 2564
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ ได้รับความอนุเคราะห์ข้าวสารประจำเดือนตุลาคม 2564
เมื่อ 2021-09-30 โดย: บ้านทุ่งคำ อ่าน 37 ครั้ง
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ เข้าร่วมโครงการ เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในวัยเรียน ประจำปี 2564
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ เข้าร่วมโครงการ เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในวัยเรียน ประจำปี 2564
เมื่อ 2021-09-30 โดย: บ้านทุ่งคำ อ่าน 40 ครั้ง
โรงเรียนบ้านร่องแช่จัดกิจกรรมพิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ ก
โรงเรียนบ้านร่องแช่จัดกิจกรรมพิธีเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔
เมื่อ 2021-09-28 โดย: บ้านร่องแช่ อ่าน 77 ครั้ง
มอบเกียรติบัตร

เมื่อ 2021-09-23 โดย: บ้านห้วยไคร้ อ่าน 89 ครั้ง
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ เข้าร่วมโครงการฮอมฮักขวงผญ๋า ปลูกพืชสมุนไพร
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ เข้าร่วมโครงการฮอมฮักขวงผญ๋า ปลูกพืชสมุนไพร
เมื่อ 2021-09-23 โดย: บ้านทุ่งคำ อ่าน 65 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้มอบเงินปัจจัยพื้นฐาน สำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2564
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ได้มอบเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษระดับประถมและระดับม.ต้น
เมื่อ 2021-09-23 โดย: บ้านห้วยไคร้ อ่าน 100 ครั้ง
คณะครูร่วมประเพณีต๋านสลากภัต วัดห้วยลึกและพระธาตุบุญทัศนีย์ศรีสองเมือง
คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยลึก ร่วมประเพณีพื้นบ้าน ต๋านสลาก ร่วมกับชาวบ้านบ้านห้วยลึก ณ วัดห้วยลึกและพระธาตุบุญทัศนีย์ศรีสองเมือง
เมื่อ 2021-09-23 โดย: บ้านห้วยลึก อ่าน 51 ครั้ง
การนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านห้วยลึก ครั้ง 1 /2564
งานนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านห้วยลึก จัดทำโครงการนิเทศภายใน ซึ่งเครื่องมือสำคัญเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ
เมื่อ 2021-09-21 โดย: บ้านห้วยลึก อ่าน 50 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 992 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th