ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียน 
 
ศึกษาดูงาน
รงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า และสภาเด็กและเยาวชนตำบลตับเต่า ในโครงการ พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลตับเต่า
เมื่อ 2020-09-28 โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี อ่าน 7 ครั้ง
ศึกษาดูงาน
คณะครูโรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี ร่วมกับ ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลตับเต่า 1 จัดโครงการศึกษาดูงาน
เมื่อ 2020-09-28 โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี อ่าน 6 ครั้ง
โรงเรียนบ้านต้นเขือง รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านต้นเขือง รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาวันที่ 10 กันยายน 2563
เมื่อ 2020-09-28 โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี อ่าน 6 ครั้ง
โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคีเข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคีเข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน วันที่ 4 กันยายน 2563
เมื่อ 2020-09-28 โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี อ่าน 5 ครั้ง
“ร้อยด้วยรักถักทอใจ สานสายใยมุฑิตา” โรงเรียนบ้านแผ่นดินทองแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
25 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทองแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ศูนย์ตับเต่า 2 ณ โรงเรียนบ้านเพียงหลวง 16 ประจำปี 2563
เมื่อ 2020-09-27 โดย: บ้านแผ่นดินทอง อ่าน 17 ครั้ง
การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
ขอแสดงความยินดี จ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง ได้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อ 2020-09-25 โดย: บ้านแผ่นดินทอง อ่าน 39 ครั้ง
กิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออกโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง
โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง ร่วมกับผู้นำชุมชน และ รพ.สต. ร่วมกันหาวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกของโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง และได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์พร้อมทั้งให้ความรู้ การป้องกันไข้เลือดออก ร่วมกับชุมชนในกา
เมื่อ 2020-09-23 โดย: บ้านแผ่นดินทอง อ่าน 55 ครั้ง
นิเทศ ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมยุวกาชาดและกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนปอวิทยา
คณะกรรมการผู้ทรงคุณธรรมยุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาดจังหวัดเชียงราย และคณะผู้ทรงคุณวุฒิลูกเสือ สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงราย ได้มานิเทศ ติดตาม
เมื่อ 2020-09-19 โดย: ปอวิทยา อ่าน 17 ครั้ง
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยมอบถุงยังชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง จังหวัดเชียงราย
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้มอบถุงยังชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง จำนวน 247 คน
เมื่อ 2020-09-18 โดย: บ้านแผ่นดินทอง อ่าน 49 ครั้ง
โรงเรียนบ้านร่องแช่รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 /2563
วันที่ 17 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านร่องแช่รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 /2563 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
เมื่อ 2020-09-17 โดย: บ้านร่องแช่ อ่าน 43 ครั้ง
โครงการครูช่วยครู (ครูอาสาสอนนักเรียน) สกสค. จังหวัดเชียงราย
ได้จัดให้มีกิจกรรมครูอาสาสอนนักเรียนให้กับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกล ซึ่งจัดอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนราษฎร์ภักดี โรงเรียนรักแผ่นดิน และโรงเรียนบ้านแผ่นดินทองโดยแบ่งฐานการเรียนรู้ออก
เมื่อ 2020-09-17 โดย: บ้านแผ่นดินทอง อ่าน 47 ครั้ง
กิจกรรมการมอบทุนนักเรียนทุนเสมอภาค (กสศ.) ภาคเรียนที่ 1 / 2563
กิจกรรมการมอบทุนนักเรียนทุนเสมอภาค (กสศ.) ภาคเรียนที่ 1 / 2563
เมื่อ 2020-09-17 โดย: บ้านแผ่นดินทอง อ่าน 34 ครั้ง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 / 2563
การประเมินผลการปฏิบัติงานของ จ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง ครั้งที่ 2/2563
เมื่อ 2020-09-17 โดย: บ้านแผ่นดินทอง อ่าน 30 ครั้ง
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
ดร.ทศพร เมฆอากาศ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชร.เขต 4 มอบหมายให้ นางนงคราญ ชัยพงษ์ ศึกษานิเทศ และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
เมื่อ 2020-09-15 โดย: อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) อ่าน 15 ครั้ง
รับป้ายเกียรติคุณและป้ายรับรองโรงเรียนที่มีผลการประเมินเกณฑ์มาตรฐาน อย.น้อยระดับดีเยี่ยม จากสำนักงาน
โรงเรียนบ้านเกี๋ยง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย รับป้ายเกียรติคุณและป้ายรับรองโรงเรียนที่มีผลการประเมินเกณฑ์มาตรฐาน อย.น้อยระดับดีเยี่ยม จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
เมื่อ 2020-09-15 โดย: บ้านเกี๋ยง อ่าน 33 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 731 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th