ข่าวโรงเรียนในสังกัด 
 
งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2565
โรงเรียนบ้านร่องแช่ดำเนินการจัดงานมุฑิตาจิต ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการนายสุทิน เทียมสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องแช่
เมื่อ 2022-09-27 โดย: บ้านร่องแช่ อ่าน 11 ครั้ง
คณะกรรมการฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านทุ่งคำ
คณะกรรมการฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านทุ่งคำ
เมื่อ 2022-09-23 โดย: บ้านทุ่งคำ อ่าน 7 ครั้ง
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน ร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านทุ่งคำ
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน ร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านทุ่งคำ
เมื่อ 2022-09-23 โดย: บ้านทุ่งคำ อ่าน 9 ครั้ง
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี มอบหนังสือให้นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคำ
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี มอบหนังสือให้นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคำ
เมื่อ 2022-09-23 โดย: บ้านทุ่งคำ อ่าน 15 ครั้ง
ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
โรงเรียนบ้านร่องแช่ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง(Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เมื่อ 2022-09-20 โดย: บ้านร่องแช่ อ่าน 19 ครั้ง
เข้ารับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice ผู้บริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี วันที่ 8 กันยายน 2565 ฉบับที่ 38 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เข้ารับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice ผู้บริหาร "กิจกรรมสร้างสรรค์คน
เมื่อ 2022-09-15 โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี อ่าน 35 ครั้ง
เข้ารับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี วันที่ 8 กันยายน 2565 ฉบับที่ 37 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เข้ารับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565
เมื่อ 2022-09-15 โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี อ่าน 37 ครั้ง
กล่าวคำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ฉบับที่ 36 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กล่าวคำปฏิญาณโรงเรียนสุจริต
เมื่อ 2022-09-15 โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี อ่าน 33 ครั้ง
โครงการศึกษาดูงาน
โครงการศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านเวียงหมอก
เมื่อ 2022-09-10 โดย: บ้านเวียงหมอก อ่าน 55 ครั้ง
การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม CANVA
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นางรวีวรรณ มหาวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกี๋ยง และข้าราชการครูโรงเรียนบ้านเกี๋ยง เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม CANVA ณ ห้องประชุมประวัติอริเด
เมื่อ 2022-09-04 โดย: บ้านเกี๋ยง อ่าน 61 ครั้ง
กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม 65
กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม 65 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก
เมื่อ 2022-09-01 โดย: บ้านเวียงหมอก อ่าน 61 ครั้ง
นางเนาวรัตน์ ยาละ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านทุ่งคำ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
นางเนาวรัตน์ ยาละ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านทุ่งคำ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
เมื่อ 2022-08-31 โดย: บ้านทุ่งคำ อ่าน 85 ครั้ง
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ ขอขอบคุณ ร้านเดียร์อั๋นอาหารแช่แข็งบ้านหล่ายงาว ได้เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
โรงเรียนบ้านทุ่งคำ ขอขอบคุณ ร้านเดียร์อั๋นอาหารแช่แข็งบ้านหล่ายงาว ได้เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
เมื่อ 2022-08-31 โดย: บ้านทุ่งคำ อ่าน 70 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถานศึกษาออนไลน์
อบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสถานศึกษาออนไลน์
เมื่อ 2022-08-29 โดย: บ้านทุ่งคำ อ่าน 44 ครั้ง
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (ประจำปีการศึกษา 2565)
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (ประจำปีการศึกษา 2565) วัน พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี
เมื่อ 2022-08-28 โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี อ่าน 62 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 1162 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th