ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียน 
 
นายอุดม อยู่อินไกร นายอำเภอเวียงแก่น พร้อมด้วยคณะทำงานการดำเนินงานพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า
วันที่ 12 มกราคม 2564 นายอุดม อยู่อินไกร นายอำเภอเวียงแก่น พร้อมด้วยคณะทำงานการดำเนินงานพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า ได้มาติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์
เมื่อ 2021-01-13 โดย: ปอวิทยา อ่าน 6 ครั้ง
การนิเทศ ติดตาม ตามนโยบายและจุดเน้นคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓
การนิเทศ ติดตาม ตามนโยบายและจุดเน้นคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓
เมื่อ 2021-01-12 โดย: บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) อ่าน 13 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 11 มกราคม 2564
ขอขอบคุณในการสนับสนุน และร่วมกันพัฒนาปรับทัศนียภาพภายในโรงเรียน
เมื่อ 2021-01-11 โดย: บ้านหนองเตา อ่าน 16 ครั้ง
พัฒนาทัศนียภาพในโรงเรียนบ้านหนองเตา
ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาและชาวบ้าน บ้านหนองเตา
เมื่อ 2021-01-11 โดย: บ้านหนองเตา อ่าน 15 ครั้ง
โรงเรียนบ้านทุ่งคำจัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2564
โรงเรียนบ้านทุ่งคำจัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ ในปี 2564
เมื่อ 2021-01-11 โดย: บ้านทุ่งคำ อ่าน 14 ครั้ง
นิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น สพฐ. โรงเรียนบ้านห้วยลึก
นายสังคม ณ น่าน ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 4 ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น สพฐ. โรงเรียนบ้านห้วยลึก
เมื่อ 2021-01-06 โดย: บ้านห้วยลึก อ่าน 23 ครั้ง
กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสื่อ ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนขุนขวากพิทยาได้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสื่อการสอนทุกกลุ่มสาระเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" ประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อ 2021-01-04 โดย: ขุนขวากพิทยา อ่าน 23 ครั้ง
ผ้าป่าสามัคคี โรงเรียนบ้านปล้องใต้
ผ้าป่าสามัคคี โรงเรียนบ้านปล้องใต้ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านปล้องใต้
เมื่อ 2020-12-31 โดย: บ้านปล้องใต้ อ่าน 21 ครั้ง
สร้างฝายชะลอน้ำ ตามรอยพระบาท ศาสตร์พระราชา
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งนักเรียน และประชาชนบ้านหนองเตา ร่วมใจกันสร้างฝายชะลอน้ำ ตามรอยพระบาท ศาสตร์พระราชา
เมื่อ 2020-12-31 โดย: บ้านหนองเตา อ่าน 22 ครั้ง
กิจกรรมคริสตมาส
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 มูลนิธิเมโนไนท์ เบรเด็น ในประเทศไทย สาขาเชียงราย จัดกิจกรรมคริสตมาสและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้นปฐมวัย เนื่องในโอกาสวันคริสตมาส
เมื่อ 2020-12-31 โดย: บ้านหนองเตา อ่าน 19 ครั้ง
การนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งท

เมื่อ 2020-12-28 โดย: บ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) อ่าน 41 ครั้ง
นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ 2020-12-25 โดย: บ้านป่าแดงห้วยหลวง อ่าน 44 ครั้ง
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ
เมื่อ 2020-12-25 โดย: บ้านปล้องใต้ อ่าน 40 ครั้ง
โครงการ ธนาคารขยะโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
โครงการธนาคารขยะโรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
เมื่อ 2020-12-25 โดย: บ้านป่าแดงห้วยหลวง อ่าน 39 ครั้ง
โครงการธนาคารความดี โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง ไดัจัดกิจกรรมธนาคารความดี
เมื่อ 2020-12-25 โดย: บ้านป่าแดงห้วยหลวง อ่าน 40 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 792 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th