ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียน 
 
วันเด็ก2563ร.ร.บ้านป่ารวก
วันเด็ก2563ร.ร.บ้านป่ารวก ขอบคุณ ท่าน นายก อบต.ศรีดอนไชย อ.เทิงและคณะ/ประธานสภา อบต.ศรีดอนไชยและ ส.อบต.ม.1ป่ารวก ที่ได้นำของรางวัล/ทุนการศึกษามามอบให้แก่เด็กๆ
เมื่อ 2020-01-20 โดย: บ้านป่ารวก อ่าน 53 ครั้ง
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
โรงเรียนอนุบาลยางฮอม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563
เมื่อ 2020-01-20 โดย: อนุบาลยางฮอม อ่าน 13 ครั้ง
โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี เข้าร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563
ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี เข้าร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนปล้องวิทยาคม เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563
เมื่อ 2020-01-20 โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี อ่าน 30 ครั้ง
โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคีจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคีจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีท่านสมหวัง สิทธิภารัตน์ ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี
เมื่อ 2020-01-18 โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี อ่าน 30 ครั้ง
โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคีรับการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่
โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคีรับการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ ๖ จากท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล ประธาน นางสาวณัฐธิรา ทองบัวศิริ
เมื่อ 2020-01-18 โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี อ่าน 9 ครั้ง
ขอบคุณกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสพป.ชร.๔
ขอบคุณ ท่านศน.ยุพิณ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสพป.ชร.๔ ที่นำคณะศึกษานิเทศก์เข้านิเทศ กิจกรรมการเรียนการสอนของคณะครูตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษ
เมื่อ 2020-01-18 โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี อ่าน 8 ครั้ง
การแข่งขันกีฬา
โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี ร่วมการแข่งขันกีฬา "ตับเต่าเกมส์" ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลตับเต่า ๑ และตำบลหงาว โดยมีท่านนายกสิงห์ทอง หนุนนำสิริสวัสดิ์ ตัวแทนท่าน สจ.อทิตาธร ว
เมื่อ 2020-01-18 โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี อ่าน 7 ครั้ง
ผลการประกวดสื่อนวตักรรม วันครู 2563 อำเภอเวียงแก่น
เนื่องในงานวันครู พ.ศ.2563 อำเภอเวียงแก่น ได้มอบรางวัลให้กับครูผู้ผลิตสื่อและนวัตกรรมดีเด่นแก่คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยลึก
เมื่อ 2020-01-17 โดย: บ้านห้วยลึก อ่าน 23 ครั้ง
กิจกรรม
โรงเรียนบ้านปล้องใต้จัดกิจกรรม"วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2563
เมื่อ 2020-01-17 โดย: บ้านปล้องใต้ อ่าน 16 ครั้ง
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านผาแล ประจำปีพุทธศักราช 2563
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านผาแล ประจำปีพุทธศักราช 2563
เมื่อ 2020-01-16 โดย: บ้านผาแล อ่าน 37 ครั้ง
รับสมัครอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563
โรงเรียนบ้านห้วยคุ ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย รับสมัครอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2563 วิชาเอกปฐมวัย สมัครตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563-23 มกราคม 2563 ได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนบ้าน
เมื่อ 2020-01-15 โดย: บ้านห้วยคุ อ่าน 39 ครั้ง
พิธีทำบุญเปิดอาคารเรียน

เมื่อ 2020-01-15 โดย: แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี อ่าน 26 ครั้ง
10 มกราคม 2563 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อ 2020-01-15 โดย: บ้านห้วยคุ อ่าน 16 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ดร.ทศพร เมฆอากาศ รักษาราชการแทน ผอ. สพป.เชียงรายเขต 4 ได้เข้าตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านน้ำม้า ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563
เมื่อ 2020-01-14 โดย: บ้านน้ำม้า อ่าน 38 ครั้ง
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓
นายบุญเทียน เป็กธนู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่ (ราษฎร์นุกูล) อ่านสารนายกรัฐมนตร์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
เมื่อ 2020-01-14 โดย: บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) อ่าน 13 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 518 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th