ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต 4 
 
สพป.เชียงราย เขต ๔ ถวายเทียน
สพป.เชียงราย เขต ๔ ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ถวาย ณ วัดอำมาตย์ วัดพระนาคแก้ว วัดพระเกิดคงคาราม วัดพระธาตุศรีมหาโพธ วัดพระธาตุจอมใจและวัดพระธาตุจอมจ้อ และคณะผู้บริหารถวายวัดในเขตพื้นที่บ
เมื่อ 2020-07-03 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 36 ครั้ง
ย้ายและบรรจุแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา
กลั่นกรองการย้ายและบรรจุแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา
เมื่อ 2020-06-30 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 64 ครั้ง
ปฐมนิเทศครูขั้นวิกฤต ครูพี่เลี้ยง
ปฐมนิเทศ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ และพนักงานราชการ (ครูพี่เลี้ยง)
เมื่อ 2020-06-30 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 78 ครั้ง
ย้ำการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์ Covid -19
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ผ่านระบบ Video Conferenceจากห้องประชุมเมืองเทิง สพป.เชียงราย เขต ๔ วันที่ ๒๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ย้ำการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์ Covid
เมื่อ 2020-06-29 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 67 ครั้ง
จัดทำแผนโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่พิเศษ
ประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่พิเศษ ( โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนในพื้นที่เกาะ ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ​ ห้องประชุมเมืองเทิง สพป.เชียงราย เขต ๔ วั
เมื่อ 2020-06-25 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 130 ครั้ง
แนวทางการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
การประชุมชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA : Integrity and Transparency Assessment ) และแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ หอประชุมจอมจ้
เมื่อ 2020-06-25 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 143 ครั้ง
eMENSCR
การรายงานข้อมูลในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ ( eMENSCR ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
เมื่อ 2020-06-23 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 108 ครั้ง
เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือสันป่าบง
ต้อนรับดร.ธีรพงษ์ สารแสน เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือสันป่าบง 
เมื่อ 2020-06-19 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 147 ครั้ง
“ การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ”
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ( ก.ต.ป.น. ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ “ การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ” ณ ห้องประชุมเมืองเทิง วันที่ ๑๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓
เมื่อ 2020-06-18 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 194 ครั้ง
“ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันที่ยั่งยืน ”
ดร.ทศพร เมฆอากาศ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ เป็นประธานประชุมวางแผน “ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันที่ยั่งยืน ” ณ ห้องประชุมเมืองเทิง วันที่ ๑๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ มี ๙ โรงเรียนเข้า
เมื่อ 2020-06-15 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 163 ครั้ง
สร้างบ้านใหม่ให้ ด.ญ.นันทิยา แซ่เฒ่า ชั้น ป. 3 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง แทนบ้านเดิม
ประชุมร่วมกับ นายโกวิทย์ บุญธรรม ผู้สื่อข่าว สำนักข่าว Thaipbs และ ตัวแทน อบต.ตับเต่า ในการดำเนินการก่อสร้างบ้านใหม่ให้ ด.ญ.นันทิยา แซ่เฒ่า ชั้น ป. 3 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง แทนบ้านเดิม ที่เป็นไม้ไผ่
เมื่อ 2020-06-12 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 134 ครั้ง
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
ประชุมคณะทำงานเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
เมื่อ 2020-06-12 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 126 ครั้ง
ยกระดับระยะที่ ๒
ประชุมคณะทำงานสรุปผลนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) ระยะที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมเมืองเทิง
เมื่อ 2020-06-11 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 94 ครั้ง
ประชุมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประชุมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำตำบล
เมื่อ 2020-06-08 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 144 ครั้ง
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
ดร.ทศพร เมฆอากาศ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ทาง CRI4 Channel is inviting you to a scheduled Zoom meeting จากห้องส่ง ห้องประชุมเมืองเทิง ส
เมื่อ 2020-06-05 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 246 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 432 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th