ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต 4 
 
รับวัคซีน Pfizer
นักเรียนโรงเรียนสันสะลีกวิทยา ที่มีอายุ 12 ปี รับวัคซีน Pfizer
เมื่อ 2021-10-21 โดย: สันสะลีกวิทยา อ่าน 22 ครั้ง
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ นางพรนาถ เดชโภชน์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ นางพรนาถ เดชโภชน์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย นางสุทธินันท์ คันธวิวรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และนายอาทิตย์ วงศ์สว่าง นักทรัพยากรบุคคลช
เมื่อ 2021-10-15 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล อ่าน 79 ครั้ง
ติดตามการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ให้แก่นักเรียน
ติดตามการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ให้แก่นักเรียน
เมื่อ 2021-10-12 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 51 ครั้ง
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชก
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้
เมื่อ 2021-10-12 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล อ่าน 83 ครั้ง
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอีย
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียด และนำเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ก่อนนำเสนอ
เมื่อ 2021-10-11 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล อ่าน 75 ครั้ง
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำป
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำ
เมื่อ 2021-10-08 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล อ่าน 66 ครั้ง
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลการย้ายข้าราชการคร
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 2/2564 วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้
เมื่อ 2021-10-06 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล อ่าน 122 ครั้ง
การรับชมรายการ “พุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ.”
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 พร้อมกับ รอง ผอ.สพป.ชร.4 , ผู้อำนวยการกลุ่ม , ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต 4 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ.”
เมื่อ 2021-10-06 โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ อ่าน 47 ครั้ง
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้า
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ในสังกัด วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ
เมื่อ 2021-10-05 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล อ่าน 56 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์งานอาคารสถานที่ กลุ่มอำนวยการ สำป.เชียงราย เขต 4
Big Cleaning Day ประจำเดือนกันยายน
เมื่อ 2021-09-08 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 121 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการ สำป.เชียงราย เขต 4
PLC กลุ่มอำนวยการ
เมื่อ 2021-09-07 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 105 ครั้ง
แผนงานโครงการ ๒๕๖๕
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ และคณะผู้บริหาร สพป.เชียงราย เขต ๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมภูซี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเ
เมื่อ 2021-09-02 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 136 ครั้ง
"หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ"
ร.ต.ท.ดร.มนัส โนนุช ประธานมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรม อบรมปฏิบัติธรรม ตามโครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ"นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ ต้อนรับและกล่าวรายงาน ร.ต.ท
เมื่อ 2021-09-02 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 69 ครั้ง
ผู้ตรวจ
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ และคณะผู้บริหารฯ ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ระบบ Video Conference รายงานผลการดำเนินงานต่อ นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจราชก
เมื่อ 2021-09-01 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 77 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
ประชุม PMQA 4.0 และการบริหารจัดการความเสี่ยง
เมื่อ 2021-08-31 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 64 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 527 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th