ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต 4 
 
พิธีถวายราชสดุดี
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ มอบหมายให้ นายสมพงษ์ บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็น
เมื่อ 2021-11-25 โดย: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อ่าน 21 ครั้ง
การรับชมรายการ “พุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ.”
นายสมดุลย์ เจริญสุข รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 พร้อมกับ ผู้อำนวยการกลุ่ม , ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต 4 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ.”
เมื่อ 2021-11-25 โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ อ่าน 11 ครั้ง
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา แนวทางการจัดประสบการณ์ แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล ในส
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา แนวทางการจัดประสบการณ์ แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (COVID-19) วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไ
เมื่อ 2021-11-19 โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อ่าน 28 ครั้ง
ประชุมสรุปแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทาง
ประชุมสรุปแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเมืองเทิง สพป.เชียงราย เขต ๔
เมื่อ 2021-11-17 โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อ่าน 21 ครั้ง
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการ
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึก
เมื่อ 2021-11-17 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล อ่าน 62 ครั้ง
การรับชมรายการ “พุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ.”
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 พร้อมกับ รอง ผอ.สพป.ชร.4 , ผู้อำนวยการกลุ่ม , ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต 4 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ.”
เมื่อ 2021-11-17 โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ อ่าน 15 ครั้ง
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ของ นายเชิดชู ถุงปัญญ ผอ.โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้าน
เมื่อ 2021-11-16 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล อ่าน 53 ครั้ง
ติดตามการเตรียมพร้อมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับจังหวัด
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ ได้มอบหมายให้ นายสมพงษ์ บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ นางสาวสุรีวรรณ ฟองอินทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะ ฯ ติดตามก
เมื่อ 2021-11-16 โดย: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อ่าน 30 ครั้ง
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเพียงหลวง ๑๖ สาขาและห้องเรียน วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์
เมื่อ 2021-11-15 โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อ่าน 24 ครั้ง
ประชุมสรุปผลการนิเทศ ติดตามความพร้อมของการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 และวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เมื่อ 2021-11-11 โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อ่าน 35 ครั้ง
อบรม (ว 9) ผ่านโปรแกรม ZOOM MEETING
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายไพโรจน์ โพธิ์หย่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำม้า พร้อมคณะครู เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ตามหลักเกณ
เมื่อ 2021-11-10 โดย: บ้านน้ำม้า อ่าน 25 ครั้ง
การรับชมรายการ “พุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ.”
นายสมพงษ์ บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 พร้อมกับ ผู้อำนวยการกลุ่ม , ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต 4 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ.”
เมื่อ 2021-11-10 โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ อ่าน 26 ครั้ง
ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
8 พฤศจิกายน 2564 นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 ได้มอบหมายให้ นายสมดุลย์ เจริญสุข รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ออ
เมื่อ 2021-11-09 โดย: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อ่าน 37 ครั้ง
ประชุมการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึก
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ ได้มอบหมายให้ นายสมพงษ์ บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ เป็นประธานการประชุม โดยมีนางสาวสุรีวรรณ ฟองอินทร์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการประเม
เมื่อ 2021-11-08 โดย: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อ่าน 41 ครั้ง
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 พร้อมด้วย นางพรนาถ เดชโภชน์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนายศ
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 พร้อมด้วย นางพรนาถ เดชโภชน์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนายศุภชัย กันทะเนตร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียด แล
เมื่อ 2021-11-08 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล อ่าน 40 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 543 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th