ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต 4 
 
life coach พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมบางกอก โรงแรมเชียงของ ทีค การ์เด้น ริเวอร์ฟร้อนท์ อ.เชียงของ จ.เชียงรายวันที่ ๒๘ เดือนก
เมื่อ 2020-09-28 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 106 ครั้ง
พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมบางกอก โรงแรมเชียงของ ทีค การ์เด้น ริเวอร์ฟร้อนท์ อ.เชียงของ จ.เชียงรายารนี้ได้รั
เมื่อ 2020-09-27 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 128 ครั้ง
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สู่ความเป็นเลิศ
ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผอ.สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.เป็นประธาน การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สู่ความเป็นเลิศ สำหรับผู้บริหารโรงเรียนคุณภา
เมื่อ 2020-09-25 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 104 ครั้ง
ผอ.สทร.เปิดงานประกวดสื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต) ปร
เมื่อ 2020-09-20 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 112 ครั้ง
อบรมพัฒนาทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย
นายดำรงค์ หาญชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตเด็กปฐมวัยโดยใช้กระบวนการส่งเสริมทักษะสมองส่วนหน้า (EF : Executive Functions)
เมื่อ 2020-09-18 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 87 ครั้ง
จันกะผัก ตรวจเยี่ยมพื้นที่เกษตรโ รงเรียน
นายปริญญา วงค์ขัติย์ ผู้ประสานงานโครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน thai pbs นางสาวรวิสุดา สาริวงค์ นักวิชาการศึกษา นำนักวิชาการเกษตร ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ (จันกะผัก ) ตรวจเยี่ยมพื้นที่เ
เมื่อ 2020-09-18 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 83 ครั้ง
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานแนะแนวสู่สายอาชีพเพื่อการมีงานทำ
ดร.ทศพร เมฆอากาศ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ มอบหมายให้ นายเจริญ นันไชยวงค์ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการ "ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานแนะแนวสู่สายอาชีพเพื่อกา
เมื่อ 2020-09-16 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 97 ครั้ง
ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สพป.เชียงราย เขต ๔ ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ สพป.เชียงราย ขต ๔ ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไชด์
เมื่อ 2020-08-29 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 311 ครั้ง
สัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรทางการลูกเสือ ประเมินขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล
ดร.ทศพร เมฆอากาศ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรทางการลูกเสือ ที่ผ่านการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง เพื่อรับการตรวจประเมินขั้นที่ ๕
เมื่อ 2020-08-20 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 183 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่ยั่งยืน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่ยั่งยืน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย วันที่ ๑๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓
เมื่อ 2020-08-18 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 250 ครั้ง
ดร.ทศพร เมฆอากาศ รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 เป็นประธา
ดร.ทศพร เมฆอากาศ รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ
เมื่อ 2020-08-17 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล อ่าน 174 ครั้ง
การประเมินทักษะพื้นฐานทางภาษาและคณิตศาสตร์
การประชุม เชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครื่องมือการประเมินทักษะพื้นฐานทางภาษาและคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึษาปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ การวิเคราะห์และราย
เมื่อ 2020-08-16 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 135 ครั้ง
” วันแม่แห่งชาติ”
ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน” วันแม่แห่งชาติ”
เมื่อ 2020-08-12 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 138 ครั้ง
BIG Cleaning Day และ รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย
สพป.เชียงราย เขต ๔ จัดกิจกรรม BIG Cleaning Day และ รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายภายใน สพป.เชียงราย เขต 4
เมื่อ 2020-08-07 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 196 ครั้ง
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมพัฒนา
เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ ระหว่าง วันที่ ๗ - ๘ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงเร
เมื่อ 2020-08-07 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 159 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 458 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th