การประชุมคณะทำงานจัดทำระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform)
 

 

ดร.ทศพร เมฆอากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital
 


 


วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองเทิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  ดร.ทศพร  เมฆอากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) เพื่อให้สถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับนำ DigitalTechnology  มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

 
 


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2020-01-08 เปิดอ่าน: 101 ครั้ง โดย: | กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ IP:: 1.10.141.162 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
เปิดโลกวิชาการ อนุบาลเชียงของ “วิชาการนำความคิด พัฒนาชีวิตสดใส ACK ก้าวไกลสู่สากล” [โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ | 18 กุมภาพันธ์ 2563] [อ่าน 121 ครั้ง]
โครงการการพัฒนาองค์กร ( Organization Development ) กิจกรรมพัฒนาบุคลากร สพป.เชียงราย เขต ๔ โดยใช้ เกม [โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ | 14 กุมภาพันธ์ 2563] [อ่าน 154 ครั้ง]
คณะกรรมการกลางการประเมินผลด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) [โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ | 13 กุมภาพันธ์ 2563] [อ่าน 161 ครั้ง]
ประชุม กรรมการคุมสอบ (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ | 12 กุมภาพันธ์ 2563] [อ่าน 136 ครั้ง]
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) สำหรับประธานสนามสอบ [โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ | 12 กุมภาพันธ์ 2563] [อ่าน 188 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th