นิเทศการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 

 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมใก้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม
 


 


     วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการโรงเรียนครูพี่เลี้ยง ออกนิเทศการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมใก้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม อำเภอเชียงของและอำเภอขุนตาล

 
 


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2019-07-11 เปิดอ่าน: 35 ครั้ง โดย: | กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ IP:: 1.10.141.162 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
สพป.เชียงราย เขต 4 ถวายเทียนจำนำพรรษา5 วัด 5 อำเภอ [โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ | 15 กรกฎาคม 2562] [อ่าน 172 ครั้ง]
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนสุจริต อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงแก่น และอำเภอขุนตาล [โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา | ] [อ่าน 41 ครั้ง]
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนสุจริต อำเภอเทิง และอำเภอพญาเม็งราย [โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา | ] [อ่าน 46 ครั้ง]
อัตรากำลังครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ [โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ | 12 กรกฎาคม 2562] [อ่าน 165 ครั้ง]
การประชุมคณะกรรมการบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา Big DATA สพป.เชียงราย เขต 4 [โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ | ] [อ่าน 33 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th