ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนโรงเรียนบ้านเวียงหมอก
 

 

โรงเรียนบ้านเวียงหมอก ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน พร้อมแนะแนววิธีการรักษาสุขภาพช่องปากแก่นักเรียน
 


 


ด้วยโรงเรียนบ้านเวียงหมอก ได้เล็งเห็นความสำคัญ เรื่องสุขภาพของนักเรียน โดยเฉพาะสุขภาพช่องปากนักเรียน จึงได้ประสาน และขอร่วมมือกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ดำเนินการตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน พร้อมให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพช่องปากนักเรียนอย่างถูกวิธี แก่ครูและนักเรียน เพื่อให้ครูได้มีความรู้เบื้องต้น ในการช่วยเหลือดูแลนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดี อีกทั้ง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จะนำข้อมูลการตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนที่ได้ เพื่อเป็นฐานข้อมูล ประกอบการรักษาทางทันตกรรมแก่นักเรียนต่อไป

 
 


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2019-06-11 เปิดอ่าน: 201 ครั้ง โดย: |บ้านเวียงหมอก IP:: 182.52.68.26 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง [โดย: บ้านแผ่นดินทอง | ] [อ่าน 45 ครั้ง]
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย. [โดย: บ้านห้วยลึก | ] [อ่าน 8 ครั้ง]
เปิดเทอมวันแรก 1 กรกฎาคม 2563 [โดย: บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) | ] [อ่าน 10 ครั้ง]
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [โดย: บ้านน้ำม้า | ] [อ่าน 32 ครั้ง]
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 [โดย: อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) | ] [อ่าน 16 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th