ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนโรงเรียนบ้านเวียงหมอก
 

 

โรงเรียนบ้านเวียงหมอก ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน พร้อมแนะแนววิธีการรักษาสุขภาพช่องปากแก่นักเรียน
 


 


ด้วยโรงเรียนบ้านเวียงหมอก ได้เล็งเห็นความสำคัญ เรื่องสุขภาพของนักเรียน โดยเฉพาะสุขภาพช่องปากนักเรียน จึงได้ประสาน และขอร่วมมือกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ดำเนินการตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน พร้อมให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพช่องปากนักเรียนอย่างถูกวิธี แก่ครูและนักเรียน เพื่อให้ครูได้มีความรู้เบื้องต้น ในการช่วยเหลือดูแลนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดี อีกทั้ง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จะนำข้อมูลการตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนที่ได้ เพื่อเป็นฐานข้อมูล ประกอบการรักษาทางทันตกรรมแก่นักเรียนต่อไป

 
 


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2019-06-11 เปิดอ่าน: 65 ครั้ง โดย: |บ้านเวียงหมอก IP:: 182.52.68.26 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ทัศนศึกษา ปี 2562 [โดย: บ้านห้วยคุ | ]
กิจกรรมวิชาการ [โดย: บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) | ] [อ่าน 2 ครั้ง]
พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ของปีการศึกษา 2561 [โดย: หนองแรดวิทยา | ] [อ่าน 5 ครั้ง]
กิจกรรมค่ายวิชาการโรงเรียน [โดย: บ้านบุญนาค | ] [อ่าน 17 ครั้ง]
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2562 [โดย: บ้านเวียงหมอก | ] [อ่าน 27 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th