Big cleaning week โรงเรียนบ้านทุ่งคำ
 

 

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคำ จัดกิจกรรม Big cleaning กิจกรรมเดินรณรงค์แหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย
 


 


วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ นางพิมพ์ฑรา เมืองอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคำ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคำ จัดกิจกรรม  Big cleaning  กิจกรรมเดินรณรงค์แหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ครูให้ความรู้เรื่องยุงลาย แหล่งที่อยู่ โรคที่เกิดจากยุงลาย โดยจัดการเดินรณรงค์ไปตามหมู่บ้านทุ่งคำและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

 
 


ส่งข่าวเมื่อวันที่ : 2019-06-07 เปิดอ่าน: 273 ครั้ง โดย: |บ้านทุ่งคำ IP:: 49.230.47.252 [ปิดหน้าต่าง]
 
 
       
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง [โดย: บ้านแผ่นดินทอง | ] [อ่าน 45 ครั้ง]
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย. [โดย: บ้านห้วยลึก | ] [อ่าน 8 ครั้ง]
เปิดเทอมวันแรก 1 กรกฎาคม 2563 [โดย: บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) | ] [อ่าน 10 ครั้ง]
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [โดย: บ้านน้ำม้า | ] [อ่าน 32 ครั้ง]
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 [โดย: อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) | ] [อ่าน 16 ครั้ง]

เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th