ข่าวกลุ่มงานในสังกัด สพป.เชียงราย 4 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์งานอาคารสถานที่ สพป.เชียงราย เขต 4
ดร.ทศพร เมฆอากาศ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4 พ่น เช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดบริเวณภายใน สพป.เชียงราย เขต 4 ทุกวันก่อนเวลาทำการ เพื่อลดค
เมื่อ 2020-05-25 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 4 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 แจ้ง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 แจ้ง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ 2020-05-20 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 25 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 แจ้งเรื่อง การรวม/เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 แจ้งเรื่อง การรวม/เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ 2020-05-20 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 35 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 แจ้ง การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 แจ้ง การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครอง.
เมื่อ 2020-05-19 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 27 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์งานอาคารสถานที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
ดร.ทศพร เมฆอากาศ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4 พ่น เช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดบริเวณภายใน สพป.เชียงราย เขต 4 เพื่อลดความเสี่ยงโรคติดต่อไว
เมื่อ 2020-05-18 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 46 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
ดร.ทศพร เมฆอากาศ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้บุคลากรในสำนักงานรับฟังการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Video Conferen
เมื่อ 2020-05-15 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 25 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์งานอาคารสถานที่ สพป.เชียงราย เขต 4
ดร.ทศพร เมฆอากาศ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4 พ่น เช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดบริเวณภายใน สพป.เชียงราย เขต 4 ทุกวันก่อนเวลาทำการ เพื่อลดค
เมื่อ 2020-05-13 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 28 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดร.ทศพร เมฆอากาศ รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทาง
เมื่อ 2020-05-12 โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อ่าน 31 ครั้ง
ดร.ทศพร เมฆอากาศ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ เป็นประธาน และคณะผู้บริหาร สพป.เชียงราย เขต 4
ดร.ทศพร เมฆอากาศ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ เป็นประธาน และคณะผู้บริหาร สพป.เชียงราย เขต 4 ประชุมพิจารณาการโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร
เมื่อ 2020-05-07 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 70 ครั้ง
ดร.ทศพร เมฆอากาศ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานประชุมคณะผู้บริหาร เขตพื้นที่ก
ดร.ทศพร เมฆอากาศ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานประชุมคณะผู้บริหาร เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาการโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร
เมื่อ 2020-05-07 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 43 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์งานอาคารสถานที่ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
ดร.ทศพร เมฆอากาศ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4 พ่น เช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดบริเวณภายใน สพป.เชียงราย เขต 4 เพื่อลดความเสี่ยงโรคติดต่อไว
เมื่อ 2020-05-05 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 70 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม แจ้ง การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม แจ้ง การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เมื่อ 2020-04-28 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 68 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 แจ้ง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 แจ้ง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ 2020-04-28 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 63 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 แจ้งการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 แจ้งการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 2 โรงเรียน
เมื่อ 2020-04-28 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 46 ครั้ง
ดร.ทศพร เมฆอากาศ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธาน นายสมพงษ์ บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4
ดร.ทศพร เมฆอากาศ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธาน นายสมพงษ์ บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 พร้อมทั้งผู้บริหารโรงเรียน ประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
เมื่อ 2020-04-28 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 50 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 91 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th