ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียน 
 
ทัศนศึกษา ปี 2562

เมื่อ 2019-08-22 โดย: บ้านห้วยคุ
กิจกรรมวิชาการ
โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่ (ราษฎร์นุกูล) จัดกิจกรรมวิชาการ "ค่ายวิทย์-คณิต" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
เมื่อ 2019-08-21 โดย: บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) อ่าน 2 ครั้ง
พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ของปีการศึกษา 2561
พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ของปีการศึกษา 2561
เมื่อ 2019-08-21 โดย: หนองแรดวิทยา อ่าน 5 ครั้ง
กิจกรรมค่ายวิชาการโรงเรียน
โรงเรียนบ้านบุญนาคจัดกิจกรรมค่ายวิชาการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อ 2019-08-21 โดย: บ้านบุญนาค อ่าน 17 ครั้ง
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2562
โรงเรียนบ้านเวียงหมอก จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อันเป็น"พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไท
เมื่อ 2019-08-19 โดย: บ้านเวียงหมอก อ่าน 27 ครั้ง
กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562 จากความสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ในโครงการคัดแยกขยะภายในชุมชน และ โครงการวัยรุ่น วัยเรียนใส่ใจสิ่งแวดล้อม
เมื่อ 2019-08-18 โดย: บ้านผาแล อ่าน 28 ครั้ง
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านผาแล ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านผาแล ประจำปีการศึกษา 2562 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เมื่อ 2019-08-18 โดย: บ้านผาแล อ่าน 30 ครั้ง
ประชุมสัมมนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562
นายยุทธจักร เขียวอ้าย ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเทิง 2 ได้จัดการประชุมสัมมนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองแรดวิทยา
เมื่อ 2019-08-16 โดย: หนองแรดวิทยา อ่าน 9 ครั้ง
พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดไข้เลือดออก
โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถาน อสม. และผู้นำชุมชน ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดไข้เลือดออก
เมื่อ 2019-08-16 โดย: ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) อ่าน 24 ครั้ง
กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต
โรงเรียนหนองแรดวิทยา จัดกิจกรรม “ ห้องสมุดมีชีวิต"วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสมุดโรงเรียนหนองแรดวิทยา เพื่อส่งเสริมนักเรียนมีความกล้าแสดงออก ได้ทำกิจกรรมที่ตนเองชอบ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่
เมื่อ 2019-08-15 โดย: หนองแรดวิทยา อ่าน 20 ครั้ง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียน
โรงเรียนบ้านบุญนาค จัดกิจกรรมได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียน
เมื่อ 2019-08-15 โดย: บ้านบุญนาค อ่าน 27 ครั้ง
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
โรงเรียนบ้านบุญนาค จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
เมื่อ 2019-08-15 โดย: บ้านบุญนาค อ่าน 24 ครั้ง
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
โรงเรียนบ้านเกี๋ยง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมอบรมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 114 คน
เมื่อ 2019-08-14 โดย: บ้านเกี๋ยง อ่าน 44 ครั้ง
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๒
โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติปี ๒๕๖๒
เมื่อ 2019-08-14 โดย: บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) อ่าน 33 ครั้ง
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนหนองแรดวิทยา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ
เมื่อ 2019-08-13 โดย: หนองแรดวิทยา อ่าน 23 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 364 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th