ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียน 
 
การดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล(DLTV) ช่วงการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา(COVID-19)โรงเรียนบ้านทุ่งคำ
การตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล(DLTV) ช่วงการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา(COVID-19) ของโรงเรียนบ้านทุ่งคำ
เมื่อ 2020-05-19 โดย: บ้านทุ่งคำ อ่าน 36 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนบ้านเกี๋ยง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภา
โรงเรียนบ้านเกี๋ยง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประกาศโรงเรียนบ้านเกี๋ยง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง เงิน
เมื่อ 2020-05-12 โดย: บ้านเกี๋ยง อ่าน 82 ครั้ง
การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)
จ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)ในวันพฤหัสบดีที่  7 พฤษภาคม 2563
เมื่อ 2020-05-07 โดย: บ้านแผ่นดินทอง อ่าน 131 ครั้ง
การอบรมจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID 19)โรงเ
นายสุรศักดิ์ อุทธวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID 19)
เมื่อ 2020-05-07 โดย: บ้านทุ่งอ่าง อ่าน 63 ครั้ง
อบรมออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID
ผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมการอบรม “การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)” ผ่านระบบออนไลน์ถ่ายทอดสด จากห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ.4 พร้อมกันทั่วประเทศ
เมื่อ 2020-05-07 โดย: จำไฮบ้านเหล่า อ่าน 51 ครั้ง
การอบรมผ่านระบบทางไกล การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (C
การอบรมผ่านระบบทางไกล การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
เมื่อ 2020-05-07 โดย: สันสะลีกวิทยา อ่าน 99 ครั้ง
การอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID 19)
นางนฤนาถ สุกใส พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านน้ำม้านางนฤนาถ สุกใส พร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านน้ำม้าเข้ารับการอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID 19)
เมื่อ 2020-05-07 โดย: บ้านน้ำม้า อ่าน 50 ครั้ง
การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
โรงเรียนบรรพตวิทยาร่วมการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล(Video Conference)
เมื่อ 2020-05-07 โดย: บรรพตวิทยา อ่าน 73 ครั้ง
การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19 )
โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ จัดการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19 ) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
เมื่อ 2020-05-07 โดย: บ้านพญาพิภักดิ์ อ่าน 56 ครั้ง
การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙ )
การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙ ) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
เมื่อ 2020-05-07 โดย: บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) อ่าน 27 ครั้ง
การอบรมผ่านระบบทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
โรงเรียนบ้านหลวงนำโดยนายพงพุธ หมุดปิน ผอ.รร.บ้านหลวง นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมผ่านระบบทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
เมื่อ 2020-05-07 โดย: บ้านหลวง อ่าน 19 ครั้ง
การอบรมผ่านระบบทางไกล การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (C
การอบรมผ่านระบบทางไกล การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
เมื่อ 2020-05-07 โดย: บ้านทุ่งคำ อ่าน 32 ครั้ง
การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19 )
การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19 ) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
เมื่อ 2020-05-07 โดย: หนองแรดวิทยา อ่าน 24 ครั้ง
การอบรมผ่านระบบทางไกล
การอบรมผ่านระบบทางไกล "การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)"
เมื่อ 2020-05-07 โดย: อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) อ่าน 25 ครั้ง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผอ. โรงเรียนบ้านผาแล ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
การประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนบ้านผาแล
เมื่อ 2020-03-26 โดย: บ้านผาแล อ่าน 287 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 581 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th