ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต 4 
 
การรับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามานับเป็นชั่วโมง
Video Conference การประชุมทางไกล การรับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามานับเป็นชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมีหรือการเลื่อนวิทยฐานะ
เมื่อ 17 พฤษภาคม 2562 โดย: อ่าน 51 ครั้ง
ประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา
ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 และคณะกรรมการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา
เมื่อ 17 พฤษภาคม 2562 โดย: อ่าน 53 ครั้ง
tepe online
นางณัฐธิณี แสนถา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4 ประชุมครูผู้ช่วยที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา ให้ได้รับความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อ
เมื่อ 15 พฤษภาคม 2562 โดย: อ่าน 107 ครั้ง
เสวนา" การส่งเสริมสนับสนุนของ สพฐ.และ เขตพื้นที่การศึกษา
ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 ร่วมเสวนา" การส่งเสริมสนับสนุนของ สพฐ.และเขตพื้นที่การศึกษา" ในรายการ DLTV Teletraining การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV Teletrai
เมื่อ 15 พฤษภาคม 2562 โดย: อ่าน 94 ครั้ง
“เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562”
ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 และคณะผู้บริหาร สพป.เชียงราย เขต 4 ประชุม Video Conference “เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562” วันที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
เมื่อ 10 พฤษภาคม 2562 โดย: อ่าน 241 ครั้ง
Conference 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้และข้อราชการสำคัญ สพฐ. ศ.อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
คณะผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเวียงแก่น ประชุมConference 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้และข้อราชการสำคัญ สพฐ ณ โรงเรียนบ้านห้วยลึก
เมื่อ โดย: อ่าน 60 ครั้ง
ประชุม Conference ข้อราชการ จาก สพฐ.
คณะผู้บริหารสถานศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4 ประชุม Conference ข้อราชการ จาก สพฐ. ในการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน การขับเคลื่อนนโยบาย พื้นที่เขตนวัตกรรมการศึกษา การเตรียมห้องเรียนปลายทาง DLTV และการ
เมื่อ 08 พฤษภาคม 2562 โดย: อ่าน 162 ครั้ง
การแนะแนวอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 บรรยายพิเศษและเปิดการแนะแนวอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยความร่วมมือกับกรมการจัดหางาน และ สพฐ.
เมื่อ 03 พฤษภาคม 2562 โดย: อ่าน 177 ครั้ง
ประชุมและต่อสัญญาจ้าง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤติและบุคลากรปฏิบัติงานธุรการ
นายสมพงษ์ บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานประชุมและต่อสัญญาจ้าง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤติและบุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 110 คน ณ หอประชุมจอมจ้อ สพป.เชียงราย เขต
เมื่อ 02 พฤษภาคม 2562 โดย: อ่าน 190 ครั้ง
ประชุม Video Conference การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ดร.ทศพร เมฆอากาศ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 และคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม ประชุม Video Conference การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assess
เมื่อ 02 พฤษภาคม 2562 โดย: อ่าน 122 ครั้ง
อบรม PLC ฟรี
นายสมพงษ์ บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในโรงเรียน โดยความร่วมมือของคณะครุศาสตร
เมื่อ 30 เมษายน 2562 โดย: อ่าน 284 ครั้ง
รดน้ำดำหัว ขอพร
ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 นำคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด รดน้ำดำหัว ขอพร เจ้าคณะอำเภอเชียงของ เจ้าคณะอำเภอพญาเม็งราย เจ้าคณะอำเภอเวีย
เมื่อ 26 เมษายน 2562 โดย: อ่าน 173 ครั้ง
การเสวนาและติดตามผลการวิจัยนานาชาติ
โรงเรียนบ้านห้วยลึก ต้อนรับคณะผู้วิจัยจากต่างประเทศที่มาเสวนาและติดตามงานวิจัยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง ณ ห้องประชุมลายทิพย์ โรงเรียนบ้านห้วยลึก
เมื่อ โดย: อ่าน 36 ครั้ง
อบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 นำคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด กว่าสี่ร้อยคน เข้าร่วมอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ณ หอประชุมคชสาร
เมื่อ 23 เมษายน 2562 โดย: อ่าน 319 ครั้ง
เปิดป้ายอาคารศูนย์ชาติพันธ์ุไตลื้อ
นายสมดุลย์ เจริญสุข รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธาน เปิดป้ายอาคารศูนย์ชาติพันธ์ุไตลื้อ โดยใช้งบประมาณจากชมรมไตลื้อ ผู้ปกครองนักเรียน รวม 850,000 บาท เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
เมื่อ 19 เมษายน 2562 โดย: อ่าน 63 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 112 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th