ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต 4 
 
กีฬารวมน้ำใจลูกจ้างประจำและนักการภารโรงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
กีฬารวมน้ำใจลูกจ้างประจำและนักการภารโรงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
เมื่อ 10 ธันวาคม 2561 โดย: อ่าน 19 ครั้ง
สพป.เชียงราย เขต 4 จัดพิธีย้ายสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำสำนักงาน
สพป.เชียงราย เขต 4 จัดพิธีย้ายสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำสำนักงาน
เมื่อ 10 ธันวาคม 2561 โดย: อ่าน 27 ครั้ง
รับบริจาคเครื่องเสียง
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม นายไพโรจน์ โพธิ์หย่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์ 2) เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องเสียง Mobile battery speaker จากคุณครูวราภรณ์ ส่องแสง มอบให้นักเรียนใช้ในการทำกิจกร
เมื่อ โดย: อ่าน 21 ครั้ง
พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โรงเรียนบ้านห้วยลึกจัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561
เมื่อ โดย: อ่าน 23 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
เมื่อ โดย: อ่าน 27 ครั้ง
สพป.เชียงราย เขต 4 ประชุมและดำเนินการกลั่นกรองจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริงในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561
สพป.เชียงราย เขต 4 ประชุมและดำเนินการกลั่นกรองจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริงในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561
เมื่อ 04 ธันวาคม 2561 โดย: อ่าน 54 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 5/2561
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 5/2561
เมื่อ 04 ธันวาคม 2561 โดย: อ่าน 44 ครั้ง
นโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก
โรงเรียนสันสะลีกวิทยา ได้รับการตรวจนับนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงในสถานศึกษา
เมื่อ โดย: อ่าน 30 ครั้ง
การตรวจนับจำนวนนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป.ชร 4
นายกฤษฏิ์ การะเกตุ กรรมการตรวจนับจำนวนนักเรียน จาก สพป.ชร 4 ตรวจนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลึก
เมื่อ โดย: อ่าน 20 ครั้ง
วันพ่อแห่งชาติ
นายสมพงษ์. บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
เมื่อ 04 ธันวาคม 2561 โดย: อ่าน 70 ครั้ง
ส่งคุณครูศราวุธ กันติ๊บ กับโรงเรียนบ้านใหม่ สพป.ชร 4
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก นำคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยลึก เป็นกำลังใจให้คุณครูศราวุธ กันติ๊บที่รับตำแหน่งใหม่
เมื่อ โดย: อ่าน 20 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลตาดควัน
วันนี้ เวลา 10.00 น. 3/12/61 คณะกรรมการตรวจสอบนักเรียนในสถานศึกษา นำโดย คุณอัตถศาสตร์ ผาบไชย ผู้แทน สพป.ชร.เขต 4 คุณสมพงศ์ ยอดสาร ผู้แทนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคุณประสงค์ ไชยโย ผู้แทนผู้ปกครอง เข้
เมื่อ โดย: อ่าน 85 ครั้ง
การประชุมคณะทำงานสรุปข้อมูลสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
การประชุมคณะทำงานสรุปข้อมูลสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
เมื่อ 02 ธันวาคม 2561 โดย: อ่าน 68 ครั้ง
การประชุมคณะทำงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การประชุมคณะทำงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2561 โดย: อ่าน 32 ครั้ง
เชิญผ้าห่มพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว
ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ร่วม เชิญผ้าห่มพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว
เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2561 โดย: อ่าน 46 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 24 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th