ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต 4 
 
แผนองค์กรคุณธรรม
จัดทำแผนองค์กรคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๔) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ​ห้องประชุมเมืองเทิง สพป.เชียงราย เขต ๔ วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เมื่อ 2020-03-31 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 47 ครั้ง
ประชุมความร่วมมือประเมินองค์กรคุณธรรมตามแผนแม่บท ส่งเสริมคุณธรรมชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๔)
ดร.ทศพร เมฆอากาศ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ และคณะผู้บริหาร ประชุมความร่วมมือประเมินองค์กรคุณธรรมตามแผนแม่บท ส่งเสริมคุณธรรมชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๔) ณ ​ห้องประชุมเมืองเทิง สพป.เชียง
เมื่อ 2020-03-30 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 76 ครั้ง
ปรบมือแสดงการขอบคุณ และให้กำลังใจ คณะแพทย์
ร่วมปรบมือแสดงการขอบคุณ และให้กำลังใจ คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ต่อสู้กับไวรัสโคโรนา
เมื่อ 2020-03-30 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 44 ครั้ง
ไฟไหม้บ้านสามหลัง นักเรียน 9 ไร้บ้าน
ดร.ทศพร เมฆอากาศ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ และเจ้าหน้าที่ ฉก.ชน. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รุดเข้าไปบริจาคช่วยเหลือเบื้องต้น เด็กนักเรียน จำนวน ๙ คน โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อยที่ประสบเหตุไฟไห
เมื่อ 2020-03-27 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 88 ครั้ง
วิเคราะห์ สรุปผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
ดร.ทศพร เมฆอากาศ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ เป็นประธานประชุมศึกษานิเทศก์  สพป.เชียงราย เขต ๔ เพื่อวิเคราะห์ สรุปผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) และ ผล
เมื่อ 2020-03-26 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 48 ครั้ง
ดร.ทศพร เมฆอากาศ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธาน ร่วมประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การ
ดร.ทศพร เมฆอากาศ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธาน ร่วมประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การตรวจเยี่ยมโรงเรียนของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อ 2020-03-26 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 35 ครั้ง
เปิดศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ เปิดศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID -19 ) ตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สพฐ. ณ บริ
เมื่อ 2020-03-26 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 105 ครั้ง
“มาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สู่การปฏิบัติ
“มาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สู่การปฏิบัติ " ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า  โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานนอกสำนักงานปกติ มีเวรยาม มีจุดคัดกรองเข้าออก เจ้าห
เมื่อ 2020-03-25 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 64 ครั้ง
ประชุม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบทางไกล (Vedio Conference)จาก
ดร.ทศพร เมฆอากาศ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ ร่วมประชุม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบทางไกล (Vedio Conference)จากห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ
เมื่อ 2020-03-24 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 70 ครั้ง
กรรมการพิจารณาจัดสรรเลื่อนเงินเดือนร้อยละ ให้ข้าราชการครูฯ
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ เป็นประธาน คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเลื่อนเงินเดือนร้อยละ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่จริง ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สพป.เชียงราย
เมื่อ 2020-03-20 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 155 ครั้ง
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “นโยบาย ภารกิจของเขตพื้นที่การศึกษาและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ ผอ.สพท. หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา” แก่นักศึกษาฝึ
เมื่อ 2020-03-19 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 108 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา
นายสมพงษ์ บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ ต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีสมฤทธิ์ ไกลถิ่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง ในโอกาสตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา หลักสูตร กศ.ม. และ กศ.ด.
เมื่อ 2020-03-18 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 115 ครั้ง
วางพวงหรีดเคารพศพพ่ออุ้ยสี มูลพร้อม
วางพวงหรีดเคารพศพพ่ออุ้ยสี มูลพร้อม อายุ ๙๑ ปี บิดาของ นายสมจิตร์ มูลพร้อม ผอ.โรงเรียนบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธิ์)
เมื่อ 2020-03-17 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 136 ครั้ง
ประเมิน ผอ.รร.
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา
เมื่อ 2020-03-17 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 127 ครั้ง
การถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา วันที่สอง
ดร.ทศพร เมฆอากาศ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ จัดให้มี การถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา หลักสูตร กศ.ม. และ กศ.ด. ณ ห้องประชุมเมืองเทิง สพป.เชียงราย เขต ๔ 
เมื่อ 2020-03-17 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 119 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 385 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th