ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต 4 
 
โรงเรียน สังกัด อปท. และโรงเรียนเอกชนเข้าร่วม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพื้นที่การ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อำเภอพญาเม็งราย ภายไต้สโลแกน “ วิชาการก้าวนำ หัตถกรรมก้าวหน้า เด็กเชียงราย ๔ พัฒนา ภูมิปัญญาสู่สากล” โดยมีโรงเรียน สังกัด
เมื่อ 2019-09-16 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 83 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
เมื่อ 2019-09-16 โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อ่าน 32 ครั้ง
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (สำหรับครูผู้สอน)
เมื่อ 2019-09-15 โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อ่าน 52 ครั้ง
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline
เมื่อ 2019-09-14 โดย: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อ่าน 56 ครั้ง
การประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียด และนำเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครูแล
การประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียด และนำเสนอการบรรจุ แต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกตำแหน่ง
เมื่อ 2019-09-13 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล อ่าน 24 ครั้ง
ต้อนรับ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายสมดุลย์ เจริญสุข รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เมื่อ 2019-09-12 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน อ่าน 87 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังและคณะกรรมการพิจารณาการย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

เมื่อ 2019-09-11 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล อ่าน 46 ครั้ง
การประชุมรายการ
นายสมพงษ์ บุตรวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พร้อมกับ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต 4
เมื่อ 2019-09-11 โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ อ่าน 24 ครั้ง
สพป.เชียงราย เขต ๔ MOU โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) และคณะ ถ่ายทอดความรู้ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และระบบการจัดการสถานศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ แก่คณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต ๔
เมื่อ 2019-09-10 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 132 ครั้ง
ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพงานอำนวยการ
ต้อนรับ นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพงานอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อ 2019-09-09 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 61 ครั้ง
คนเชียงราย ร่วมมือ ร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก
คนเชียงราย ร่วมมือ ร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก
เมื่อ 2019-09-09 โดย: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อ่าน 43 ครั้ง
เชียงราย เขต ๔ เปิดร้าน "ตะวันกาแฟเขต"
ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ เปิดร้าน “ ตะวันกาแฟเขต” ณ ห้องศาสตร์พระราชา สพป.เชียงรายเขต ๔ วันที่ ๙ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ โดยปรับภูมิทัศน์ใหม่เน้นการสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้
เมื่อ 2019-09-09 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 199 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบผ่านเว็บไซต์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบผ่านเว็บไซต์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
เมื่อ 2019-09-08 โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อ่าน 53 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้กับสถานศึกษาและซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment
การประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้กับสถานศึกษาและซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
เมื่อ 2019-09-07 โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อ่าน 47 ครั้ง
การอบรมเชิงปฏิบัติการบทบาทพี่เลี้ยงเด็กพิการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการบทบาทพี่เลี้ยงเด็กพิการ
เมื่อ 2019-09-06 โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อ่าน 40 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 217 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th