ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต 4 
 
โรงเรียนบ้านร่องแช่ต้อนรับคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านร่องแช่รับต้อนรับคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑
เมื่อ 2021-04-02 โดย: บ้านร่องแช่ อ่าน 86 ครั้ง
โรงเรียนบ้านปล้องใต้ จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียนบ้านปล้องใต้ จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี วันที่ 31 มีนาคม 2564
เมื่อ 2021-04-01 โดย: บ้านปล้องใต้ อ่าน 47 ครั้ง
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเวียงแก่น
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนา ผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ ๒๑ แก่ครูและผู้บริหารศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เมื่อ 2021-03-31 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 80 ครั้ง
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
โรงเรียนบ้านห้วยคุขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
เมื่อ 2021-03-24 โดย: บ้านห้วยคุ อ่าน 70 ครั้ง
นิเทศติดตาม ห้องเรียนคุณภาพ
วันที่ 11 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านห้วยคุ ได้รับการนิเทศ ติดตาม ห้องเรียนคุณภาพ
เมื่อ 2021-03-12 โดย: บ้านห้วยคุ อ่าน 151 ครั้ง
เกษียณกันยา ปาปี่เตะบอล
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลเม็งราย จัดกิจกรรม "เกษียณกันยา ปาปี่เตะบอล"
เมื่อ 2021-03-10 โดย: สันสะลีกวิทยา อ่าน 110 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์งานสวัสดิการ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
นายวิทย์  ศรีวะรมย์  ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ นางสุมาริกา จิรกาลนุกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สสท.เทิง-ขุนตาล (นายเสริม ลือนันต๊ะ ผู้เสียชีวิต) ให้แก่นางอุดด
เมื่อ 2021-03-03 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 127 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ นางสุมาริกา จิรกาลนุกุล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการ ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
เมื่อ 2021-03-03 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 92 ครั้ง
วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี จัดกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญ วันมาฆบูชา ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
เมื่อ 2021-03-02 โดย: บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี อ่าน 162 ครั้ง
นิเทศติดตามการอ่านคล่อง เขียนคล่อง
โรงเรียนบ้านหนองเตา ขอขอบคุณ นายสังคม ณ น่าน และนางสาวพรรณิกา ประยูรคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชร. เขต 4 ที่ได้มานิเทศติดตามการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ให้กับคณะครูโรงเรียนบ้านหนองเตาในครั้งนี้
เมื่อ 2021-02-24 โดย: บ้านหนองเตา อ่าน 106 ครั้ง
ผ้าป่าศิษย์เก่า (งานคืนสู่เหย้า น้ำเงิน - เหลือง)
ทางโรงเรียนบ้านหนองเตา ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่า ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ที่ร่วมกันสมทบทุน เพื่อจ้างครูสอนให้ครบชั้น จัดทำฐานพระและเสาธง
เมื่อ 2021-02-24 โดย: บ้านหนองเตา อ่าน 83 ครั้ง
อบรม New GFMIS Thai
อบรม New GFMIS Thai ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564
เมื่อ 2021-02-15 โดย: กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ อ่าน 152 ครั้ง
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป. เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ นายสมพงษ์ บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 แล
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป. เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ นายสมพงษ์ บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 และนางพรนาถ เดชโภชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
เมื่อ 2021-02-04 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล อ่าน 221 ครั้ง
โครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม
วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2564 โรงเรียนบ้านห้วยคุ นำโดยนายจักรกฤษณ์ พุทธะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยคุ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดอบรมโครงการ
เมื่อ 2021-01-25 โดย: บ้านห้วยคุ อ่าน 190 ครั้ง
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ นายสมพงษ์ บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 และน
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 มอบหมายให้ นายสมพงษ์ บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 และนางพรนาถ เดชโภชน์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้
เมื่อ 2021-01-07 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล อ่าน 406 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 502 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th