ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต 4 
 
ปรับปรุงแก้ไขแผนฯ
คณะผู้บริหาร สพป.เชียงราย เขต ๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ของ สพป.เชียงราย เขต ๔ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๒ 
เมื่อ 2019-11-21 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 74 ครั้ง
ประชุมแจ้งผลการปฏิบัติงานตามกรอบการประเมินสัมฤทธิ์ผลในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบที่ ๑
ประชุมแจ้งผลการปฏิบัติงานตามกรอบการประเมินสัมฤทธิ์ผลในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบที่ ๑ แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่บรรจุใหม่
เมื่อ 2019-11-20 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 160 ครั้ง
6 ผอ.ใหม่
รับรายงานตัว ผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ จากการเปลี่ยนตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องรับรอง สพป.เชียงราย เขต ๔ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เมื่อ 2019-11-20 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 201 ครั้ง
ย้ายผู้บริหารสถานศึกษาแทนตำแหน่งที่ว่าง
ประชุม คณะกรรมการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาแทนตำแหน่งที่ว่างลง ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สพป.เชียงราย เขต
เมื่อ 2019-11-20 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 214 ครั้ง
การประชุมรายการ
ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พร้อมกับ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต 4 ร่วมรับชมรายการ "
เมื่อ 2019-11-20 โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ อ่าน 12 ครั้ง
คัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
คณะกรรมการอำนวยการ การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องลูกเสือ สพป.เชียงราย เขต 2 วันที่
เมื่อ 2019-11-19 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 61 ครั้ง
ประเมิน ผอ.รร.ใหม่ พบโดดเด่น และ ต่ำกว่าเกณฑ์
ประชุมคณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามกรอบการประเมินสัมฤทธิ์ผล ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สพป.เชียงราย เขต ๔​ วันที่ ๑๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒
เมื่อ 2019-11-19 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 180 ครั้ง
การประชุมคณะทำงานจัดทำระบบดิจิทัลแฟลตฟอร์ม (Digital Platfrom)
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำระบบดิจิทัลแฟลตฟอร์ม (Digital Platfrom)
เมื่อ 2019-11-18 โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ อ่าน 18 ครั้ง
ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เป็นประธานในการประ
ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เป็นประธานในการประชุมและจัดทำสัญญาจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต และพี่เลี้ยงเด็กพิการ วันที่ 15 พฤศ
เมื่อ 2019-11-15 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล อ่าน 85 ครั้ง
พิจารณาโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ของ สพป.เชียงราย เขต ๔ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๒
เมื่อ 2019-11-13 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 178 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓
สพป.เชียงราย เขต ๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ของ สพป.เชียงราย เขต ๔ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมไร่ร่มโพธิ์ทองรีสอร์ท
เมื่อ 2019-11-12 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 183 ครั้ง
ร่วมถวายกฐินสามัคคี ณ วัดน้ำม้า
คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมถวายกฐินสามัคคี ณ วัดน้ำม้า บ้านน้ำม้า ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่อ 2019-11-09 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 301 ครั้ง
การประชุมรายการ
ดร.ทศพร เมฆอากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 พร้อมกับ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต 4 ร่วมรับชมร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าวโรงเรียน
เมื่อ 2019-11-06 โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ อ่าน 60 ครั้ง
กำซับทุกโรงเรียนต้องพร้อม
ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ณ หอประชุมจอมจ้อ สพป.เชียงราย เขต ๔
เมื่อ 2019-11-05 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 305 ครั้ง
ตรวจราชการ ความพร้อมของโรงเรียน และติดตามการพัฒนาหลักสูตร
ตรวจราชการ ความพร้อมของโรงเรียน และติดตามการพัฒนาหลักสูตร การวัด และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)และ โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม วันที่ ๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
เมื่อ 2019-11-04 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 224 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 273 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th