ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต 4 
 
ทำบุญตักบาตร บำเพ็ญเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบ
ทำบุญตักบาตร บำเพ็ญเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อ 12 ตุลาคม 2561 โดย: อ่าน 21 ครั้ง
พิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงทักษะอาชีพในศตวรรษ ที่ 21 “หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น” โรงเรี
พิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงทักษะอาชีพในศตวรรษ ที่ 21 “หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น” โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ วันที่ 11 ตุลาคม 2561
เมื่อ 11 ตุลาคม 2561 โดย: อ่าน 15 ครั้ง
ประชุมโครงการพัฒนาทักษะการฟัง และการพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงในพื้นที่โครงก
ประชุมโครงการพัฒนาทักษะการฟัง และการพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงในพื้นที่โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 11 ตุลาคม 2561 โดย: อ่าน 13 ครั้ง
การประชุมเกลี่ยอัตรากำลังครูธุรการ
การประชุมเกลี่ยอัตรากำลังครูธุรการ
เมื่อ 11 ตุลาคม 2561 โดย: อ่าน 60 ครั้ง
ประชุมการดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลครึ่ง
ประชุมการดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลครึ่ง
เมื่อ 11 ตุลาคม 2561 โดย: อ่าน 8 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างยั่งยืน
อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างยั่งยืน
เมื่อ 09 ตุลาคม 2561 โดย: อ่าน 22 ครั้ง
สพป.เชียงราย เขต 4 เข้าค่ายยุวชนตรวจ สพฐ.
สพป.เชียงราย เขต 4 เข้าค่ายยุวชนตรวจ สพฐ.
เมื่อ 05 ตุลาคม 2561 โดย: อ่าน 37 ครั้ง
การประชุมวางแผนบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562
การประชุมวางแผนบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อ 05 ตุลาคม 2561 โดย: อ่าน 20 ครั้ง
การประชุมเพื่อพิจารณาเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)
การประชุมเพื่อพิจารณาเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)
เมื่อ 05 ตุลาคม 2561 โดย: อ่าน 30 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2561
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2561
เมื่อ 03 ตุลาคม 2561 โดย: อ่าน 24 ครั้ง
การประชุมดำเนินงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการเชิงบูรณาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประชุมดำเนินงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารโครงการเชิงบูรณาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ 03 ตุลาคม 2561 โดย: อ่าน 14 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2561
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2561
เมื่อ 02 ตุลาคม 2561 โดย: อ่าน 44 ครั้ง
สพป.เชียงราย เขต 4 ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่
สพป.เชียงราย เขต 4 ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่
เมื่อ 02 ตุลาคม 2561 โดย: อ่าน 71 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นครนายก
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.นครนายก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงาน
เมื่อ 01 ตุลาคม 2561 โดย: อ่าน 25 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินการ ประจำปีงบ 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินการ ประจำปีงบ 2561
เมื่อ 01 ตุลาคม 2561 โดย: อ่าน 25 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 57 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th