ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต 4 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์งานอาคารสถานที่ กลุ่มอำนวยการ สำป.เชียงราย เขต 4
Big Cleaning Day ประจำเดือนกันยายน
เมื่อ 2021-09-08 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 48 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการ สำป.เชียงราย เขต 4
PLC กลุ่มอำนวยการ
เมื่อ 2021-09-07 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 43 ครั้ง
แผนงานโครงการ ๒๕๖๕
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ และคณะผู้บริหาร สพป.เชียงราย เขต ๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมภูซี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเ
เมื่อ 2021-09-02 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 57 ครั้ง
"หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ"
ร.ต.ท.ดร.มนัส โนนุช ประธานมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรม อบรมปฏิบัติธรรม ตามโครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ"นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ ต้อนรับและกล่าวรายงาน ร.ต.ท
เมื่อ 2021-09-02 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 34 ครั้ง
ผู้ตรวจ
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ และคณะผู้บริหารฯ ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ระบบ Video Conference รายงานผลการดำเนินงานต่อ นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจราชก
เมื่อ 2021-09-01 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 39 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4
ประชุม PMQA 4.0 และการบริหารจัดการความเสี่ยง
เมื่อ 2021-08-31 โดย: กลุ่มอำนวยการ อ่าน 31 ครั้ง
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครู
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อวางแผนรองรับนักศึกษา
เมื่อ 2021-08-26 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล อ่าน 70 ครั้ง
การรับชมรายการ “พุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ.”
วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.ชร.4 , ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต 4 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ.” ณ ห้องประชุมเมืองเทิง สำนักงานเขตพื้นที่การศ
เมื่อ 2021-08-11 โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ อ่าน 88 ครั้ง
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอ
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายและจัดทำข้อมูลย้ายของผู้บริหารสถานศึกษา วันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม
เมื่อ 2021-08-10 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล อ่าน 142 ครั้ง
กิจกรรม
วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นางรวีวรรณ มหาวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกี๋ยง เป็นประธานในพิธีเปิด “ค่ายเด็กใฝ่ดี หอฝิ่น ป้องกันยาเสพติด ปี 2564”
เมื่อ 2021-08-04 โดย: บ้านเกี๋ยง อ่าน 99 ครั้ง
มอบทุนอุดหนุนนักเรียน ทุนเสมอภาค
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนเรียนบ้านเกี๋ยง ได้ดำเนินการมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เมื่อ 2021-07-30 โดย: บ้านเกี๋ยง อ่าน 108 ครั้ง
รับมอบเงินสนับสนุน ศูนย์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ ( COVID -19 ) สพป.เชียงราย เขต ๔
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ รับมอบเงินสนับสนุน ศูนย์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ ( COVID -19 ) สพป.เชียงราย เขต ๔ จาก นายประถม เชื้อหมอ มูลนิธิยิ้มสยาม บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์
เมื่อ 2021-07-21 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 144 ครั้ง
มอบโล่รางวัล เกียรติบัตร แก่ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ มอบโล่รางวัล เกียรติบัตร แก่ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ด้านวิชาการ ณ ห้องสโมสรข้าราชการครูฯ สพป.เชียงราย เขต ๔ วันที่ ๑๙ เดือนกรกฎาคม พ.
เมื่อ 2021-07-19 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 185 ครั้ง
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ ระยะเวลา ๑ ปี ครั้งท
นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ มอบหมายให้นายสมดุลย์ เจริญสุข รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔ และคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ ระยะเวลา
เมื่อ 2021-07-19 โดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อ่าน 125 ครั้ง
รับมอบหน้ากากอนามัยและหนังสือจากมูลนิธิยุวทูตความดี
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นางรวีวรรณ มหาวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกี๋ยง รับมอบหน้ากากอนามัยและหนังสือจากมูลนิธิยุวทูตความดี
เมื่อ 2021-06-23 โดย: บ้านเกี๋ยง อ่าน 221 ครั้ง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 518 รายการ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์
@พัฒนาโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ sumphan@nongkhai2.go.th